Cửa Lò: Tưng bừng lễ giao nhận quân đợt 1 năm 2015

Đăng ngày 06/03/2015

Sáng nay, 6/3, cùng với nhiều địa phương, thị xã Cửa Lò đã tưng bừng tổ chức lễ giao nhận quân đợt 1 năm 2015.

giao quan

Do làm tốt công tác tạo nguồn ở cơ sở và làm tốt công tác quản lý công dân trong độ tuổi nhập ngũ, nên thị xã Cửa Lò có đủ công dân sẵn sàng nhập ngũ với tỷ lệ dự phòng hợp lý. 100% công dân có lệnh gọi nhập ngũ đều đủ tiêu chuẩn về lý lịch chính trị, sức khỏe và trình độ văn hóa, hăng hái sẵn sàng lên đường làm nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc. Trong số 50 tân binh lên đường nhập ngũ lần này, có 25 tân binh được biên chế về Lữ đoàn 131 Quân chủng Hải Quân, 20 tân binh về sư đoàn 375 Quân chủng Phòng không không quân và 5 tân binh về Bộ chỉ huy biên phòng Nghệ An.

giao quan 2

Quá trình giao quân được thị xã Cửa Lò thực hiện đúng quy trình giao, nhận quân nghiêm túc, an toàn, tiết kiệm, tổ chức tốt cả phần lễ và phần hội nhằm động viên tinh thần của công dân lên đường làm nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc./.

Thanh Vân – Duy Quý