BCHQS Thị xã Cửa Lò: Luyện tập chuyển trạng thái SSCĐ năm 2015

Đăng ngày 03/03/2015

Trong thời gian 2 ngày từ 2/3 đến 3/3/2015, Ban chỉ huy quân sự Thị xã Cửa Lò đã tổ chức luyện tập chuyển trạng thái SSCĐ năm 2015.

dien tap

Với thành phần tham gia là chỉ huy, cán bộ chiến sĩ trong đơn vị, nội dung huấn luyện tập trung vào thực hành thứ tự các bước chuyển lực lượng vũ trang vào các trạng thái SSCĐ, tham mưu chuyển địa phương vào các trạng thái quốc phòng. Chuyển LLVT từ trạng thái SSCĐ cao lên trạng thái SSCĐ toàn bộ, tham mưu chuyển địa phương sang thời chiến…Do chuẩn bị tốt về lực lượng, vất chất, tổ chức luyện tập nên trong quá trình luyện tập được thực hiện đúng với nội dung, gắn với thực tế bám sát nguyên tắc và vận dụng linh hoạt trong xử lý trạng thái SSCĐ. Qua huấn luyện giúp cho cán bộ, chỉ huy Ban CHQS Thị xã nắm chắc nguyên tắc thứ tự hành động trong chuyển trạng thái SSCĐ từ thường xuyên lên cao. Đồng thời rèn luyện động tác thực hành, hiệp đồng chặt chẽ giữa các bộ phận trong quá trình tổ chức chuẩn bị và thực hành chuyển trạng thái SSCĐ cho LLVT./.

Mỹ Hạnh – Duy Quý