Cửa Lò triển khai tháng hành động ATTP, công tác cứu hộ 2014

Đăng ngày 17/04/2014

Chủ đề của tháng hành động vì chất lượng vệ sinh ATTP năm 2014 là: “An toàn thực phẩm thức ăn đường phố”, sẽ được triển khai từ ngày 15/4 đến ngày 15/5/2014 và tiếp tục thực hiện đến hết mùa du lịch. Với mục tiêu nâng cao vai trò trách nhiệm của chính quyền các cấp cơ sở, người kinh doanh, người tiêu dùng trong công tác bảo đảm an toàn thực phẩm đối với thức ăn đường phố. Đặc biệt là tại Thị xã du lịch biển, công tác vệ sinh ATTP cần phải chú trọng hơn và không để xảy ra ngộ độc trên địa bàn.

Về công tác cấp cứu biển được xác định là một trong những nhiệm vụ quan trọng, vì vậy mà tại hội nghị này UBND Thị xã cũng đã phân công nhiệm vụ cụ thể cho các ban ngành. Trong đó ban chỉ đạo cấp cứu biển có nhiệm vụ chỉ đạo, giám sát, kiểm tra các cá nhân, đơn vị trong việc phục vụ trực cấp cứu biển với mục tiêu là bảo đảm an toàn cho du khách khi về tắm biển tại đây. Thời gian triển khai bắt đầu từ ngày 25/4 đến ngày 15/9/2014.

Về công tác bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, Cửa Lò đề ra mục tiêu đến năm 2020 phấn đấu có 50 % lao động tham gia bảo hiểm xã hội; 85 % dân số tham gia bảo hiểm y tế và 35 % lao động tham gia bảo hiểm thất nghiệp.

Mỹ Hạnh – Duy Quý