UBMT Tổ quốc thị xã Cửa Lò đại hội lần thứ V, nhiệm kỳ 2014 – 2019

Đăng ngày 16/04/2014

Nét nổi bật nhất trong nhiệm kỳ qua đó là UBMT TQ thị xã Cửa Lò đã huy động được sức mạnh đại đoàn kết toàn dân trong việc triển khai thực hiện các phong trào thi đua yêu nước. Trong đó, Cuộc vận động “Ngày vì người nghèo” mang ý nghĩa chính trị và tính nhân văn sâu sắc đã thu hút đông đảo người dân tham gia.Từ năm 2008 đến nay toàn thị xã vận động ủng hộ quỹ người nghèo và tết vì người nghèo đạt gần 2,9 tỷ đồng. Từ các nguồn hỗ trợ đã tu sửa và xây mới 121 nhà đại đoàn kết, cho hộ nghèo, 62 nhà tình nghĩa cho đối tượng chính sách với tổng số tiền hơn 3,1 tỷ đồng. Mặt trận và các tổ chức thành viên cũng đã huy động nội lực của nhân dân hiến gần 2.300m2 đất, đóng góp trên 7,5 tỷ đồng và hàng ngàn ngày công để xây dựng đường giao thông nông thôn, kênh mương nội đồng và nhiều công trình phúc lợi khác. Đặc biệt, mặt trận tổ quốc thị xã đã thực hiện tốt công tác vận động nhân dân phát huy quyền làm chủ, tham gia xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch vững mạnh, tăng cường mối quan hệ mật thiết giữa nhân dân với Đảng và Nhà nước. Qua đó góp phần xây dựng hệ thống chính trị ở địa phương vững mạnh và thúc đẩy kinh tế xã hội phát triển.

Ngoài đánh giá những kết quả đạt được và hạn chế trong nhiệm kỳ qua, Đại hội còn tập trung thảo luận các giải pháp, nhiệm vụ thực hiện trong nhiệm kỳ tới. Đồng thời, bầu 50 đồng chí vào Ban chấp hành khóa V do bà Trần Thị Thanh Thủy – Trưởng Ban dân vận Thị ủy Cửa Lò làm chủ tịch.

Hữu Lương-Tạ Nhật