Cửa Lò: Nghiêm cấm sử dụng thuyền, thuyền thúng chở du khách

Đăng ngày 13/06/2016

 

cmucx

Công văn nêu rõ: UBND thị xã nghiêm cấm việc ngư dân trên địa bàn thị xã sử dụng thuyền, thuyền thúng chở du khách ngắm cảnh, ăn uống, câu mực, cá và tổ chức các hoạt động vui chơi…UBND thị xã giao cho UBND các phường triển khai tổ chức đối thoại, tuyên truyền đến các hộ dân có thuyền, thuyền thúng tại địa phương mình về chủ trương của thị xã. Đội Quản lý trật tự đô thị và tổ kiểm tra, xử lý hoạt động mô tô nước phối hợp tăng cường công tác kiểm tra và xử lý dứt điểm tình trạng thuyền, thuyền thúng vi phạm các hoạt động đã nêu trong công văn.

Tại đây Công văn 559/UBND-VH