TX Cửa Lò: Quán triệt, triển khai nhiệm vụ diễn tập phòng thủ khu vực năm 2016

Đăng ngày 14/06/2016

dtpt

Tại hội nghị, thị ủy đã công bố QĐ thành lập BCĐ diễn tập phòng thủ TX, chỉ thị của Ban thường vụ thị ủy về lãnh đạo thực hiện nhiệmh vụ diễn tập phòng thủ năm 2016, triển khai nhiệm vụ diễn tập khu vực phòng thủ, phân công nhiệm vụ cho các thành viên ban chỉ đạo và giao nhiệm vụ cho các đơn vị  vị tham gia diễn tập khu vực phòng thủ TX.

dtpt2

Theo kế hoạch; Diễn tập khu vực phòng thủ TX Cửa Lò năm 2016 gồm 3 giai đoạn:  Chuyển lực lượng vũ trang vào các trạng thái sẳn sàng chiến đấu, chuyển địa phương vào các trạng thái quốc phòng;  Tổ chức chuẩn bị tác chiến phòng thủ; Thực hành tác chiến phòng thủ.

dtpt1

Để chuẩn bị và tổ chức thực hành diễn tập bảo đảm chất lượng, an toàn, đạt hiệu quả cao nhất, đồng chí Nguyễn Nam Đình, Bí thư thị ủy, Trưởng Ban Chỉ đạo diễn tập khu vực phòng thủ TX yêu cầu Đảng ủy, Ban Chỉ huy Quân sự TX, Công an TX, Đồn Biên phòng Cửa khẩu Cảng Cửa Lò- Bến Thủy cùng các cơ quan, ban nghành đoàn thể cấp TX đẩy mạnh công tác tuyên truyền về mục đích, ý nghĩa của diễn tập phòng thủ huyện, chuẩn bị nội dung, phương pháp, điều kiện đảm bảo và tổ chức thực hành diễn tập.

dtpt3

Đây là một trong những nhiệm vụ chính trị trọng tâm của TX năm 2016. Vì vậy đề nghị các phường được giao nhiệm vụ diễn tập chủ động khắc phục khó khăn, tập trung tuyên truyền về mục đích, ý nghĩa của cuộc diễn tập tới cán bộ, đảng viên và nhân dân nhằm tạo sự thống nhất và đồng thuận trong cả hệ thống chính trị.

dtpt4

Các thành viên trong Ban Chỉ đạo theo chức năng, nhiệm vụ đã được phân công tập trung đôn đốc, hướng dẫn và giúp đỡ các địa phương, đơn vị làm tốt công tác chuẩn bị từ nội dung đến đảm bảo cơ sở vật chất, thao trường, bãi tập phục vụ nhiệm vụ diễn tập đạt kết quả cao, bảo đảm an toàn tuyệt đối.

                                                             Thanh Bình