Cửa Lò:150 hòa giải viên cơ sở được phổ biến pháp luật năm 2020

Đăng ngày 31/07/2020

Sáng ngày 31/7, Sở tư pháp Nghệ An phối hợp với UBND Thị xã Cửa Lò tổ chức hội nghị tuyên truyền phổ biến pháp luật năm 2020 cho 150 hòa giải viên cơ sở 3 phường Nghi Hương, Nghi Hòa và Nghi Tân. Dự hội nghị có đ/c Võ Văn Hùng – Phó chủ tịch UBND Thị xã Cửa Lò.

Trong thời gian 1 buổi, các đại biểu tham gia hội nghị đã được cán bộ Sở tư pháp Nghệ An phổ biến những nội dung cơ bản về hòa giải ở cơ sở, tuyên truyền về Công ước chống tra tấn và pháp luật Việt Nam về phòng chống tra tấn; Những vụ việc thuộc lĩnh vực hôn nhân và gia đình; Vụ việc thuộc lĩnh vực dân sự; Vụ việc thuộc lĩnh vực đất đai, xây dựng và môi trường…

Đây là nội dung thực hiện kế hoạch 27/KH-UBND ngày 18/02/2020 của UBND thị xã Cửa lò về việc triển khai đề án ” Nâng cao năng lực đội ngũ hòa giải viên cơ sở năm 2020 trên địa bàn thị xã Cửa lò”. Nhằm tăng cường hỗ trợ công tác phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL) với các hình thức PBGDPL linh hoạt phù hợp, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức và ý thức chấp hành pháp luật trong các lĩnh vực đất đai, môi trường, an toàn thực phẩm, an toàn giao thông, hình sự, tệ nạn xã hội; góp phần làm giảm số lượng vụ việc và người vi phạm pháp luật, củng cố, giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, thúc đẩy phát triển kinh tế – xã hội ở các địa bàn trọng điểm./.

Mỹ Hạnh – Duy Quy