Cửa Lò với việc đưa tiêu chí không hút thuốc lá vào tiêu chí thi đua

Đăng ngày 25/03/2014

 

Anh Hoàng Sỹ Cường – cán bộ cơ quan thị ủy Cửa Lò đã hút thuốc lá gần 30 năm nay. Với một người nghiện thuốc lá lâu năm như vậy, thì việc ngay lập tức từ bỏ nó không phải là điều dễ dàng. Nhưng khi cơ quan thị ủy đưa tiêu chí không hút thuốc tại nơi làm việc vào chấm điểm thi đua, bình xét cuối năm, các cán bộ, nhân viên đang hút thuốc lá như anh Cường buộc phải thực hiện nghiêm túc nội quy này. Do đó, mỗi ngày đến cơ quan, anh Cường đều suy nghĩ làm thế nào để có thể hạn chế tối đa việc hút thuốc để tiến không sử dụng thuốc lá, mà trước mắt là thực hiện hút thuốc tại đúng nơi quy định, không làm ảnh hưởng đến môi trường làm việc của những người xung quanh. Anh Hoàng Sỹ Cường – cán bộ cơ quan thị ủy Cửa Lò nói: “Một số quy định rất cụ thể là: là cán bộ, đảng viên của đảng bộ đảng đoàn thể thì không hút thuốc lá nơi công sở và trong giờ làm việc. Vậy cho nên, ngay cả bản thân tôi cũng xác định việc đó và thực hiện, dù rằng việc đó là rất khó khăn, nhưng việc hút thuốc cũng phải thực hiện theo đúng quy định và quy chế, không hút thuốc nơi công sở và trong giờ làm việc”


Tại Cửa Lò, ngoài cơ quan thị ủy, Chi cục thuế thị xã Cửa Lò cũng là một trong những đơn vị được đánh giá cao về việc Đưa tiêu chuẩn không hút thuốc lá tại nơi làm việc trở thành một trong những tiêu chuẩn đánh giá, chấm điểm thi đua của cán bộ, nhân viên trong cơ quan. Ngay sau khi Chính phủ ra Quyết định số 129/2007/QĐ – TTg về việc ban hành Quy chế văn hóa nơi công sở tại các cơ quan hành chính nhà nước. Trong đó, có điều khoản cấm: “Hút thuốc lá trong phòng làm việc”. Ngay lập tức, trong năm 2007, quy chế văn hóa công sở tại Chi cục thuế Cửa Lò cũng quy định về vấn đề cấm hút thuốc lá. Sau khi quy chế được ban hành, một cuộc vận động cán bộ, nhân viên nam từ bỏ thuốc lá được triển khai. Với sự vào cuộc của cấp ủy, các tổ chức công đoàn, đoàn thanh niên trong đơn vị đã vận động được hơn 10 người bỏ thuốc lá, số người hút thuốc chỉ còn 4 – 5 người. Chính vì vậy, cuộc vận động này đến nay vẫn được chi cục thuế Cửa Lò thực hiện. Ông Trần Xuân Thịnh – Phó chi cục trưởng chi cục thuế Cửa Lò cho biết: “Về việc cấm hút thuốc lá nơi công sở theo quyết định 129 của chính phủ, bước đầu có khó khăn. Một số cán bộ nam đã nghiện hút từ lâu, cho nên để anh em bỏ ngay là rất khó. Vì vậy, từng bước, cơ quan, công đoàn và các tổ chức đoàn thể động viên anh em không hút thuốc lá trong phòng làm việc và dần dần để bỏ hẳn, và cũng bằng cách động viên, từ chỗ mỗi ngày hút vài điều, rồi đến 1 điếu và dần dần giảm dần. Từ chỗ tuyên truyền như vậy, nên 50% anh em đã bỏ được, hiện nay, trong cơ quan cũng chỉ còn một số ít so với tỷ lệ anh em trong cơ quan”

Với việc đưa tiêu chuẩn “Không hút thuốc lá nơi làm việc” vào tiêu chuẩn thi đua ở một số cơ quan trên địa bàn Cửa Lò đã góp phần tích cực vào việc bảo đảm môi trường làm việc lành mạnh cho mọi người. Đây cũng là yếu tố giúp những người đang sử dụng thuốc lá có động lực để từ bỏ thuốc, bảo vệ sức khỏe và thực hành tiết kiệm cho chính bản thân mình./.

Theo: Thanh Vân