Văn hóa – Xã hội

Đăng ngày 25/03/2014

Ngày 8/5/2006 Ban chấp hành Đảng bộ Thị xã ra Nghị quyết số 04/NQ-BCH về “Xây dựng và phát triển đời sống văn hóa Thị xã Cửa Lò giai đoạn 2006 – 2010”.

cong-chao-bang-ron-dep

Qua 5 năm thực hiện Nghị quyết trên các lĩnh vực VHTT-TT từ Thị xã đến các phường, khối, cơ quan, trường học đã thu được nhiều kết quả đáng phấn khởi, góp phần quan trọng vào sự phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, từng bước đáp ứng với yêu cầu phát triển của Thị xã du lịch biển.

– Công tác tuyên truyền và triển khai Nghị quyết: Tổ chức được 10 lớp tập huấn nghiệp vụ VHTT-TDTT cho cán bộ từ Thị xã đến cơ sở, 15 lớp tập huấn văn hóa giao tiếp ứng xử trong kinh doanh dịch vụ du lịch cho cán bộ quản lý và những đơn vị, hộ gia đình và cá nhân tham gia kinh doanh DVDL trên địa bàn. Chỉ đạo các phường xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết, Đề án tổ chức sơ kết đánh giá biểu dương khen thưởng kịp thời nên đã tạo những biến chuyển mới trong xây dựng mô hình và nhân rộng mô hình. Tổ chức quán triệt cho lãnh đạo cốt cán cho 71/71 khối, lãnh đạo các phường, cơ quan, trường học nội dung Nghị quyết, Đế án thông qua Hội nghị báo cáo viên, các lớp tập huấn và tổ chức tuyên truyền sâu rộng nội dung của của Nghị quyết, Đề án đến tận người dân.

 – Gia đình văn hóa: Đến nay gia đình văn hóa trên địa bàn Thị xã đạt tỷ lệ 90% so với năm 2002 là 73% và năm 2005 là 86,5% dự kiến cuối năm 2011 giữ vững tỷ lệ 90% để nâng cao chất lượng (đạt chỉ tiêu Nghị quyết đề ra).

– Khối, xóm văn hóa: Đến nay, trên địa bàn Thị xã có 52 khối đạt danh hiệu văn hóa, tỷ lệ 73% so với năm 2002 là 25 khối bằng 35% năm 2005 là 39 khối, tỷ lệ 55%, dự kiến cuối năm 2011 xét công nhận thêm 4 khối văn hóa nâng tổng số đạt 56 đơn vị, đạt 80% (đạt chỉ tiêu Nghị quyết đề ra). Một số phường tỷ lệ khối đạt danh hiệu cao như: Nghi Thu 9/10, Nghi Hương 11/14, Nghi Hòa 11/11 khối.

– Phường đạt chuẩn văn hóa: Theo quy chế mới của Bộ văn hóa thông tin bắt đầu từ năm 2006 không xét danh hiệu văn hóa cho các cơ quan, trường học và phường và thay vào đó UBND tỉnh Nghệ An sẽ xét thưởng cho các phường có phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa phát triển nên đã ảnh hưởng đến tỷ lệ. Đến nay 2/7 phường có phong trào “TD ĐKXD ĐSVH” phát triển được UBND Tỉnh khen thưởng đạt 29%. Dự kiến cuối năm 2011 có thêm 01 đơn vị được UBND Tỉnh khen nâng tổng số lên 3 đơn vị.

– Số người luyện tập thể thao thường xuyên: Đến nay, số người luyện tập thường xuyên đạt tỷ lệ 35% dự kiến đến cuối năm 2011 đạt 35,5% (vượt chỉ tiêu Nghị quyết đề ra) so với năm 2002 là 25% và năm 2005 là 30%. Nhiều gia đình, trường học và cơ quan đều có cơ sở vật chất, dụng cụ TDTT phục vụ học tập và rèn luyện thân thể cho các thành viên trong gia đình và cán bộ, công nhân viên. Các môn thể thao như: Bóng đá, bóng chuyền, cầu lông, điền kinh có chiều hướng phát triển nhanh, hội đua thuyền truyền thống được duy trì và phát triển ở 7 phường; Một số phong trào khác như: Tắm biển, đi bộ, thể dục buổi sáng, thể dục dưỡng sinh đã thu hút nhiều người, nhiều lứa tuổi tham gia.

– Gia đình thể thao: Đến nay gia đình thể thao đạt tỷ lệ 25% dân số, dự kiến đến cuối năm 2011 đạt tỷ lệ 25,5% (vượt chỉ tiêu Nghị quyết đề ra), so với năm 2002 là 15% và năm 2005 là 18%.

– Thiết chế văn hóa – thông tin – thể thao: Đến nay 100% phường đã có quy hoạch đất để xây dựng các thiết chế VHTTTT đạt chuẩn, một số đơn vị đã quy hoạch xây dựng hoàn chỉnh như: Phường Nghi Hòa, Nghi Hương, Nghi Thu. 6/7 phường có thiết chế đạt chuẩn; 6/7 phường có nhà văn hóa và điểm bưu điện văn hóa; 7/7 phường có tủ sách pháp luật, có hệ thống loa truyền thanh không dây (FM); 14 cụm tuyên truyền cổ động; 7 điểm vui chơi trẻ em; 6/7 phường có sân vận động và 7/7 phường có hệ thống loa máy, tăng âm phục vụ; 71/71 khối có nhà văn hóa, trong đó: Có 68 nhà văn hóa được xây dựng mới từ năm 2002 đến nay với số vốn đầu tư 9 tỷ 418,2 triệu đồng; 53/71 khối có sân thể thao bằng 77% – Cơ chế chính sách: Với phương châm nhà nước và nhân dân cùng làm, để hoàn thành hệ thống thiết chế và hỗ trợ cho các phường còn gặp khó khăn, Thị xã tiếp tục thực hiện cơ chế hỗ trợ 30% cho các phường, khối để xây dựng thiết chế; đối với phường, khối khó khăn hỗ trợ 50%, số còn lại nhân dân đóng góp, riêng khối khó khăn về quỹ đất Thị xã cho lập quy hoạch mới để xây dựng. Ngoài ra, các phường đều có cơ chế hỗ trợ các khối xây dựng thiết chế văn hóa, tiêu biểu như phường Nghi Hòa, Nghi Hương, Nghi Thu, Nghi Thủy…  

– Tổ chức các hoạt động: Để khai thác và sử dụng có hiệu quả các công trình văn hóa. Hàng năm, từ Thị xã đến phường, khối đều xây kế hoạch tổ chức các hoạt động văn hóa, thể dục thể thao nhằm thu hút mọi tầng lớp nhân dân cùng tham gia, đáp ứng nhu cầu hưởng thụ văn hóa của nhân dân. Đặc biệt, hàng năm Thị xã tổ chức từ 25 – 30 hội thi, hội diễn văn hóa, văn nghệ và 20 giải thể thao cấp thị xã, cụm và tỉnh, mỗi phường tổ chức 10 – 20 hoạt động, chỉ đạo các khối mỗi năm tổ chức 4 – 5 hoạt động văn hóa, TDTT tại nhà văn hóa khối. Nhiều hoạt động văn hóa, văn nghệ, TDTT du lịch phong phú, hoành tráng đã tạo được dấu ấn tốt đẹp trong lòng nhân dân và du khách, các hội thi, hội diễn ở Tỉnh và cụm đều đạt nhiều thành tích cao.