Thực hiện chỉnh trang công tác môi trường và xã hội hóa trong lĩnh vực môi trường

Đăng ngày 25/03/2014

 

Để chuẩn bị cho công tác tổng vệ sinh môi trường đầu mùa du lịch phục vụ cho lễ hội khai trương mùa du lịch năm 2014 và hướng tới kỷ niệm 20 năm ngày thành lập thị xã Cửa Lò, UBND thị xã đã chỉ đạo các phòng Tài nguyên – Môi trường, Quản lý đô thị, đội Thanh tra đô thị phối hợp với Công ty CPMTĐT và DVDL Cửa Lò tổ chức kiểm tra công tác chuẩn bị tại các phường. Nhằm đảm bảo môi trường luôn xanh, sạch, đẹp; tạo cảm giác thoải mái cho du khách khi đến với Cửa Lò; năm 2014 UBND thị xã Cửa Lò với phương châm khảo sát, điều chỉnh lại một số điểm tập kết rác của công ty CP MTĐT và DVDL Cửa Lò không hợp lý, tiến tới xóa bỏ, đặt lại một số điểm tập trung rác thải phù hợp với mỹ quan đô thị trong khu du lịch:

1. Trên trục đường Bình Minh (có sơ đồ kèm theo: phụ lục 2):

Xóa bỏ 10 điểm tập kết rác hiện tại trên vỉa hè đường Bình Minh và thay thế bằng 8 vị trí tập kết mới. (Theo phụ lục 1)

2. Trên một số trục đường khác:

Trên trục đường Sào Nam: xóa bỏ điểm tập kết tại cầu ông Tôn và chuyển về vị trí khác hợp lý hơn.

Trên trục đường Nguyễn Sinh Cung: Xóa bỏ 3 điểm tập kết, xây dựng 1 gara rác và một điểm tập kết rác thải (đặt thùng rác) tại vị trí hợp lý.

Trên trục đường đi vào khối 9 – P.Nghi Hương: xây dựng 1 gara rác để tập trung rác thải.

Trên trục đường ven sông Lam: Xóa bỏ 1 điểm tập trung rác và xây dựng thêm 3 gara thu gom, tập kết rác thải. (Theo phụ lục 1)

3. Đối với các khách sạn, nhà hàng, nhà nghỉ, kiốt trên địa bàn:

– Ký cam kết với UBND Phường về công tác bảo vệ môi trường trong quá trình hoạt động kinh doanh.

– Phải trang bị thùng rác (nhà hàng, ki ốt) và xe đẩy (khách sạn, nhà nghỉ) theo đúng mẫu quy định.

– Thực hiện nghiêm túc việc tập kết rác đúng thời gian và vị trí quy định (20h đêm đến 01h sáng tại các vị trí đã được duyệt); chỉ được đưa rác ra vị trí tập kết khi có chuông báo hiệu hoặc thông báo của Công cy CPMT và DVDL Cửa Lò tại thời điểm thu gom rác.

– Tiến hành thu gom và xử lý nước thải trường khi thải ra hệ thống mương chung của Thị xã.

– Không được khai thác và sử dụng nước ngầm khi chưa được cấp có thẩm quyền cho phép.

– Đối với các thùng rác, xe gom rác phải được tập kết về vỉa hè phía đông đường Bình Minh tại các bãi đậu xe để Công ty CPMT và DVDL Cửa Lò bốc, vận chuyển.

Để thực hiện tốt việc xóa bỏ, đặt lại các điểm tập kết rác thải bất hợp lý, gây mất mỹ quan đô thị trên địa bàn Thị xã, UBDN thị xã yêu cầu:

1. Giao phòng Tài nguyên và Môi trường:

– Lập kế hoạch thực hiện việc xã hội hóa công tác bảo vệ môi trường năm 2014,

– Phối hợp với phòng Quản lý đô thị, Tài chính – Kế hoạch, Ban quản lý đô thị khảo sát, quy hoạch các điểm đặt thùng rác mini trên các trục đường Bình Minh, khu Quảng trường, các khu lâm viên, công viên nhằm phục vụ du khách.

– Chỉ đạo UBND các phường hướng dẫn khách sạn, nhà nghỉ, nhà hàng, kiốt trang bị thùng đựng rác hoặc xe rác theo đúng mẫu quy định.

– Giám sát, đảm bảo các đơn vị thực tốt các nội dung được giao.

– Tham mưu xử lý kịp thời các cấn đề môi trường trên địa bàn.

– Xây dựng kế hoạch tổng vệ sinh môi trường; kết hợp với các phòng, ban liên quan, thanh tra đô thị, UBND các phường thường xuyên kiểm tra, giám sát, xử lý các hành vi vi phạm trong công tác bảo vệ môi trường của các tổ chức hoạt động kinh doanh, sản xuất trên địa bàn Thị xã.

2. Giao cho Tài chính – Kế hoạch:

– Tham mưu UBND thị xã để mở rộng thời gian và vị trí hợp đồng với Công ty CP MTĐT và DVDL Cửa Lò ngoài 120 ngày mùa du lịch ở khu lâm viên, bãi biển thì các tháng còn lại trong năm ít nhấn mỗi thán 4 lần tổng vệ sinh môi trường khu lâm viên, bãi biển; mở rộng việc hợp đồng thu gom rác thải, sàng cát khu vực bãi biển Cửa Hội để đảm bảo phục vụ du lịch tốt tại khu ngã ba Cửa Hội.

– Tham mưu nguồn kinh phí để phục vụ tốt cho công tác BVMT trên địa bàn.

– Phối hợp với phòng Tài nguyên – Môi trường lập dự toán trang bị hệ thống thùng đựng rác mini để trình lãnh đạo UBND xem xét, giải quyết.

3. Giao Phòng Quản lý đô thị:

– Khảo sát một số điểm để xây dựng hoặc lắp đặt nhà vệ sinh công cộng ở khu vực các ốt tại ngã ba Cửa Hội.

– Quá trình lập quy hoạch khu lâm viên, bãi biển phải tính đến quy hoạch hệ thống hạ tầng thu gom nước thải, các công trình vệ sinh công cộng, hệ thống các điểm thu gom rác nhằm phục vụ tốt công tác quản lý môi trường.

4. Giao Đội Thanh tra đô thị:

– Chủ trì, phối hợp với phòng Tài nguyên và Môi trường, phòng Quản lý đô thị, UBND các Phường tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện công tác vệ sinh môi trường của các tổ chức, hộ gia đình kinh doanh, sản xuất trên khu vực lâm viên, bãi biển và trên toàn Thị xã; xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm về: đổ rác không đúng thời gian và địa điểm quy định, không trang bị thùng đựng rác hoặc xe đựng rác đúng mẫu quy định; tổ chức ăn uống trên bãi biển, lấn chiếm vỉa hè, cắm ô dù không đúng vị trí đã được duyệt.

– Giao nhiệm vụ và phân công phụ trách từng vị trí tập kết rác cho từng cán bộ.

5. Giao cho UBND các Phường:

– Lập kế hoạch, tổ chức họp dân để triển khai thực hiện công tác xã hội hóa trong lĩnh vực môi trường trên địa bàn phường mình: giao các khách sạn, nhà nghỉ, nhà hàng, kiốt tự trang bị cho mình thùng đựng rác có bánh đẩy (đối với nhà hàng, kiốt) hoặc xe đẩy (đối với khách sạn, nhà nghỉ) theo đúng mẫu quy định; phối hợp với phòng Tài nguyên và Môi trường, Công ty CP MTĐT và DVDL Cửa Lò để cung cấp thiết bị VSMT cho người dân theo giá thỏa thuận của Công ty với các ki ốt; trong khu dân cư: đầu tư tu sửa, xây dựng hệ thống gara rác, trang bị xe đẩy, di chuyển một số điểm tập kết rác không hợp lý, đăng ký xây dựng đoạn đường xanh, sạch, đẹp giao cho các tổ dân cư, khối đảm nhiệm; tuyên truyền người dân đổ rác đúng thời gian (từ 19h đến 6h sáng hôm sau) và đúng vị trí quy định.

– Tổ chức ký cam kết với tất cả các khách sạn, nhà nghỉ, nhà hàng, kiốt trên địa bàn thực hiện tốt công tác môi trường theo nội dung: tự trang bị xe đẩy (đối với khách sạn, nhà nghỉ), thùng đựng rác có bánh đẩy (đối với nhà hàng, kiốt); tham gia vệ sinh môi trường khi có sự chỉ đạo của Thị xã và của Phường; thực hiện đổ rác đúng thời gian (20h đến 01 sáng ngày hôm sau) và địa điểm quy định; thu gom, xử lý nước thải nước khi thải vào hệ thống mương thu gom chung của Thị xã; không khai thác và sử dụng nước ngầm khi chưa được phép của cấp có thẩm quyền; tự vệ sinh môi trường trong phạm vi khu vực được giao.

Thông báo sơ đồ về phạm vi tự vệ sinh của các kiốt trên địa bàn phường quản lý cho tất cả các phòng, ban, đơn vị liên quan để có cơ sở kiểm tra, giám sát.

– Giao trách nhiệm, phân công nhiệm vụ cho từng thành viên đội quản lý du lịch để giám sát, quản lý, kiểm tra xử lý nghiêm các trường hợp đổ rác không đúng thời gian và không có thùng đựng rác tại khu vực kinh doanh hay vi phạm đổ rác tại các điểm tập kết rác thải đã được xóa bỏ; tuyên truyền hướng dẫn người dân đổ rác tại vị trí mới đã được quy định.

6. Giao Công ty Cổ phần môi trường và dịch vụ du lịch Cửa Lò:

– Công ty CP MTĐT và DVDL Cửa Lò khi tiến hành thu gom rác thải tại các địa điểm tập kết phải có chuông báo hiệu, loa thông báo cho các khách sạn, nhà nghỉ, nhà hàng, kiốt biết để đem rác ra đổ nhằm thu gom triệt để rác trong ngày.

– Xóa bỏ ngay các điểm tập kết rác đã được khảo sát nêu trên, bố trí các điểm tập kết mới đã được khảo sát, có biện pháp thông báo cho mọi cá nhân, tổ chức biết và đổ rác tại vị trí đã được quy định mới.

– Tăng cường tần suất thu gom rác khu vực lâm viên, bãi biển, trục đường Bình Minh, các trục đường chính đảm bảo thu gom triệt để rác thải trước 6h sáng hàng ngày.

– Phối hợp với các Phòng, ban để mở rộng phạm vi và thời gian thu gom rác khu lâm viên, bãi biển.

– Thay thế và chỉnh trang lại các điểm thu gom rác mà đơn vị quản lý, khai thác: không được để rác, nước rỉ rác tràn ra vỉa hè gây mất vệ sinh môi trường.

Trên đây là một số nhiệm vụ cần triển khai trong công tác vệ sinh môi trường trên địa bàn toàn thị xã nhằm xã hội hóa công tác môi trường; chuẩn bị cho lễ hội khai trương du lịch năm 2014 và kỷ niệm 20 năm thành lập Thị xã. Yêu cầu các phòng, ban, đơn vị, UBND các Phường, các tổ chức, gia đình, cá nhân nghiêm túc tổ chức thực hiện. Nếu có gì vướng mắc báo cáo về UBND Thị xã để có hướng xử lý./.

Phục lục 1: Chi tiết các vị trí tập kết rác

(Kèm theo Công văn số 246 /UBND-TN ngày 21 tháng 4 năm 2014 của UBND thị xã Cửa Lò về việc thực hiện chỉnh trang công tác môi trường và xã hội hóa trong lĩnh vực môi trường)

1. Đối với các điểm tập kết nằm trên vỉa hè đường Bình Minh:

– Điểm tập kết nằm trên vỉa hè phía tây đường Bình Minh, giao giữa đường ngang 13 và đường Bình Minh (1): chuyển vào đường ngang 13 khoảng 10m, trên miệng cống thu gom nước thải để thu gom nước rỉ từ thùng rác xuống cống.

– Điểm tập kết nằm trên vỉa hè phía tây đường Bình Minh, cạnh khách sạn Anh Tuấn (2): xóa bỏ và chuyển về đường ngang số 12.

– Điểm tập kết nằm ở vỉa hè phía đông đường Bình Minh, đối diện với khách sạn Hà Đô (3): xóa bỏ và đặt thêm điểm tập trung tại khu vực bãi đất trống phía Nam đường ngang số 9’, cách đường Bình Minh 200m.

– Điểm tập kết nằm ở vỉa hè phía đông đường Bình Minh, đối diện với nhà hàng Minh Huệ (4): xóa bỏ và chuyển vào khoảng đất trống nằm ở phía bắc đường ngang số 9, giao nhau với đường ngang (15m).

– Điểm tập kết nằm ở vỉa hè phía đông đường Bình Minh, đối diện với Nhà khách Nghệ An II (5): xóa bỏ và đặt tăng thêm số thùng đựng rác ở điểm tập kết đã có sẵn ở phía bắc đường số 8 (phía nam bờ rào nhà nghỉ Bộ Văn hóa)

– Điểm tập kết nằm ở vỉa hè phía đông đường Bình Minh, đối diện với khách sạn Mường Thanh Cửa Lò (6): xóa bỏ và chuyển về tập kết tại vị trí ở đường ngang số 8 như đã nói ở trên.

– Điểm tập kết nằm ở vỉa hè phía đông đường Bình Minh, đối diện với khách sạn Thái Bình Dương (7): xóa bỏ.

– Điểm tập kết nằm ở vỉa hè phía đông đường Bình Minh, đối diện với viện điều dưỡng phục hồi chức năng (8): xóa bỏ và chuyển lùi vào phần đất trống trong vỉa hè (đã được khảo sát và yêu cầu Công ty CP MTĐT và DVDL Cửa Lò tiến hành làm hàng rào bằng tôn phía ngoài điểm tập kết, chiều cao đủ để che khuất thùng đựng rác, có vẽ các biểu tượng, khẩu hiệu về môi trường, ghi chú giờ đổ rác).

– Điểm tập kết nằm ở vỉa hè phía đông đường Bình Minh, đối diện với khách sạn Sài Gòn Kim Liên (9) và điểm tập kết nằm ở vỉa hè phía đông đường Bình Minh, đối diện với đường ngang số 5 (10): xóa bỏ và nhập hai điểm về vị trí khu đất nằm trong vỉa hè phía đông đường Bình Minh, đối diện với khách sạn Hoa Đồng Tiền.

– Điểm tập kết nằm ở vỉa hè phía đông đường Bình Minh, cạnh bãi đậu xe số 4 (11): xóa bỏ và di chuyển về khu vực ốt lưu niệm nằm cạnh vỉa hè phía đông đường Bình Minh, đối diện với khách sạn Vinamoto.

– Điểm tập kết nằm ở vỉa hè phía đông đường Bình Minh, đối diện với sân bóng nhân tạo khách sạn 382 (12): giữ nguyên.

– Điểm tập kết nằm ở vỉa hè phía đông đường Bình Minh, cạnh bãi đậu xe số 1 (13): trang bị thêm các thùng đựng rác, thay thế các thùng đã bị hư hỏng, tăng cường bốc và vận chuyển triệt để trong ngày.

2. Một số điểm tập kết rác trên các trục đường khác:

– Điểm tập kết nằm trên cầu ông Tôn – phường Nghi Thu: xóa bỏ và di chuyển sâu vào phía trong đường dọc 3 khoảng 20m.

– Điểm tập kết rác nằm ở vỉa hè đường ngang số 1, đoạn đi ra đảo Lan Châu: Dịch chuyển đặt tại vị trí sát trên miệng cống thoát nước để thu gom nước rỉ.

– Điểm tập kết rác trên vỉa hè đường Nguyễn Sinh Cung, cạnh khách sạn Veam: xóa bỏ.

– Điểm tập kết rác trên đường vào khối 9 – Nghi Hương: cần xây gara rác tại khu đất trống nằm ở phía bắc đoạn khúc cua vào đường cạnh bờ rào trường ĐH Vạn Xuân khoảng 20m.

– Điểm tập kết rác trên vỉa hè phía Nam đường Nguyễn Sinh Cung, cạnh bờ rào ban quản lý Nghĩa Trang: xóa bỏ và xây gara bên ngoài bờ rào ban quản lý nghĩa trang lùi sâu vào trong 30m so với mép đường Nguyễn Sinh Cung.

– Điểm tập kết rác trên vỉa hè phía Nam đường Nguyễn Sinh Cung, cạnh cầu Đồng Giang: xóa bỏ và đặt thùng đựng rác tại khu đất trống phía Nam đường Nguyễn Sinh Cung, cạnh mép phía tây của cầu Đồng Giang.

– Điểm tập kết rác ngoài bờ rào viện nuôi trồng thủy sản: xóa bỏ và xây gara rác tại góc phía Nam bờ rào viện nuôi trồng thủy sản, lùi sát vào bờ rào.

– Điểm tập kết rác cạnh cầu đông lạnh: cần xây gara rác để tập kết rác, không để người dân đổ rác bữa bãi bên vỉa hè.

– Điểm tập kết rác ở vỉa hè phía đông đường ven sông Lam thuộc khối Hải Thanh: xóa bỏ.

– Điểm tập kết rác ở vỉa hè đường ven sông Lam thuộc khối Tân Nho: xây gara để tập kết rác thải.

.
Theo: Vp HĐND-UBND thị xã Cửa Lò