Cửa Lò tuyên dương giáo viên, học sinh xuất sắc năm học 2013- 2014

Đăng ngày 28/05/2014

Trong năm học 2013 – 2014, ngành giáo dục và đào tạo TX Cửa Lò đã tập trung điều chỉnh nội dung dạy học phù hợp với đối tượng học sinh trên cơ sở đảm bảo chuẩn kiến thức, kỹ năng của chương trình; Đổi mới phương pháp dạy học, phát huy tích cực của học sinh trong từng giờ học; Tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin…Trên cơ sở đó đã tạo nên sự chuyển biến mới về chất lượng giáo dục. Cùng với việc nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, Cửa Lò cũng đã tập trung phát hiện, bồi dưỡng theo hướng nâng cao năng lực, tư duy sáng tạo của các em… Năm học này, có 70 giáo viên và 109 học sinh các cấp được tuyên dương có thành tích xuất sắc trong dạy giỏi, bồi dưỡng học sinh giỏi và học giỏi.

Buổi tuyên dương, khen thưởng giáo viên, học sinh có thành tích xuất sắc năm học 2013 – 2014 có ý nghĩa hết sức quan trọng, là dịp để ghi nhận và biểu dương những tấm gương tiêu biểu trong học tập và rèn luyện của học sinh, sự nỗ lực của giáo viên làm nhiệm vụ bồi dưỡng học sinh giỏi, qua đó là động lực để tiếp tục nỗ lực phát huy đưa ngành giáo dục thị xã ngày càng phát phát triển trong những năm tiếp theo./.

Đàm Hiền-Ngọc Ánh