Nghi Hải sơ kết 3 năm thực hiện chỉ thị 03 CT/TW của Bộ chính trị

Đăng ngày 28/05/2014

Báo cáo tại Hội nghị nêu rõ, 3 năm qua (2011 – 2014), các cấp ủy đảng, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể đã tích cực, triển khai thực hiện tạo sự chuyển biến mạnh mẽ, sâu rộng tạo sự thống nhất cao trong nhận thức và hành động, trong việc tu dưỡng, rèn luyện, nâng cao đạo đức cách mạng, chất lượng, hiệu quả công tác. Đưa việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trở thành công việc thường xuyên hàng ngày của từng khối xóm, cơ quan, đơn vị. Đến nay, 21/21chi bộ đã hoàn thành việc đăng ký “làm theo” và gửi văn bản đăng ký về Đảng ủy phường. Tại hội nghị, các đại biểu cũng đã đưa ra nhiều ý kiến tham luận làm rõ thêm những kết quả đạt được, đồng thời thẳng thắn chỉ rõ những hạn chế cần khắc phục. Để từ đó đề ra nhiệm vụ cụ thể cho những năm tiếp theo, trong đó tiếp tục đẩy mạnh việc Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh với trọng tâm là việc “làm theo”. Triển khai nội dung, các chuyên đề học tập trong năm. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền cổ vũ, xây dựng gương điển hình tiên tiến. Thường xuyên kiểm tra, giám sát thực hiện Chỉ thị 03 tại các tổ chức cơ sở Đảng, gắn với thực hiện Quy định về “ Trách nhiệm nêu gương của cán bộ Đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp”.

Dịp này Đảng ủy phường Nghi Hải đã biểu dương khen thưởng cho 5 tập thể và 18 cá nhân có thành tích xuất sắc trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh giai đoạn 2011 – 2014./.

Mỹ Hạnh – Duy Quý