Hội thi chỉ huy trưởng BCH QS Phường 2014

Đăng ngày 28/05/2014

Tham gia hội thi, các chỉ huy trưởng, chỉ huy phó, chính trị viên phó BCH quân sự các phường phải thực hiện các nội dung về công tác dân quân tự vệ. Đối với đội ngũ Chỉ huy trưởng, chỉ huy phó, phải thực hiện các bài thực hành huấn luyện kỹ thuật chiến đấu, đội ngũ chiến thuật DQTV. Thực hành xây dựng kế hoạch chiến đấu trị an cấp phường; thực hành kiểm tra bắn đạn thật và động tác điều lệnh đội ngũ DQTV. Đối với đội ngũ chính trị viên phó, phải thực hiện 3 phần thi thuộc chương trình giáo dục chính trị cho lực lượng dân quân tự vệ năm 2014, gồm: biên soạn bài giảng chính trị, thực hành giảng bài và kiểm tra nhận thức.  

Thông qua hội thi này nhằm nâng cao nhận thức, bản lĩnh chính trị, trình độ, năng lực, công tác tham mưu, tổ chức thực hiện nhiệm vụ quốc phòng – quân sự địa phương cho đội ngũ cán bộ quân sự cơ sở. Đồng thời, nâng cao chất lượng huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu và năng lực chỉ huy lực lượng DQTV của chỉ huy trưởng, chỉ huy phó, chính trị viên phó BCH quân sự ở các phường.

Thanh Vân-Thanh Bình