Cửa Lò trồng và chăm sóc cây xanh để giữ gìn môi trường sạch đẹp (phát sóng NTV ngay 27/02/2018)

Đăng ngày 27/02/2018

Tết trồng cây chính là sự mở đầu cho mọi phong trào trồng cây xanh trong cả năm đã trở thành một phong tục đẹp của mọi người dân Việt Nam. Trong những năm qua, nhờ đẩy mạnh phong trào “tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” đã giúp thị xã Cửa Lò nhanh chóng phủ kín cây xanh, cây bóng mát ở các khu vực công cộng. Điều này cũng góp phần làm cho môi trường khu du lịch thêm trong sạch.