Cửa Lò triển khai thực hiện quy hoạch mới.(phát sóng NTV- Bản tin Nhịp sống đô thị, ngày 19/9/2022)

Đăng ngày 21/09/2022

Gần 30 năm thành lập và phát triển, thị xã Cửa Lò đã có những bước chuyển mình mạnh mẽ, trở thành điểm đến hấp dẫn đối với du khách. Tuy nhiên để nâng tầm đô thị du lịch biển, việc điều chỉnh quy hoạch là điều đang được thị xã đặc biệt quan tâm, trong đó có vấn đề di dời hơn 200 ki ốt