Cửa Lò tập huấn công tác bồi thường giải phóng mặt bằng và hỗ trợ tái định cư

Đăng ngày 21/09/2022

Sáng ngày 21/9/2022, Phòng tài nguyên môi trường phối hợp với Trung tâm Bồi dưỡng chính trị Cửa Lò tổ chức khai mạc lớp tập huấn công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, bồi thường giải phóng mặt bằng và hỗ trợ tái định cư.


Lớp tập huấn có sự tham gia của 100 học viên đến từ các phòng chuyên môn của UBND Thị xã như: Phòng tài nguyên môi trường, Tư pháp, Thanh tra, Văn phòng đăng ký đất đai Thị xã, Trung tâm phát triển quỹ đất. Về cấp phường có chủ tịch UBND, cán bộ địa chính, khối trưởng 39 khối trên địa bàn.
Trong thời gian 1 ngày, các học viên được cán bộ Sở Tài nguyên môi trường và Văn phòng đăng ký đất đai tỉnh Nghệ An truyền đạt các nội dung mới về Quyết định số 28/2021/QĐ- UBND về công tác cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và Quyết định số 24/2022/QĐ- UBND về công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư của UBND tỉnh Nghệ An…Đây là những quy định mới của UBND tỉnh Nghệ An về công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, công tác bồi thường giải phóng mặt bằng, hỗ trợ tái định cư khi nhà nước thu hồi đất.
Lớp tập huấn là cơ hội để các học viên nắm bắt các nội dung mới của nhà nước, để từ đó tuyên truyền, phổ biến, vận động nhân dân phối hợp thực hiện tốt các vấn đề liên quan đến công tác quản lý đất đai, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở, công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi nhà nước thu hồi trên địa bàn Thị xã./.
Mỹ Hạnh – Duy Quý