Cửa Lò triển khai bồi thường GPMB các dự án trọng điểm và công tác thuế .

Đăng ngày 29/09/2021

Sáng ngày 29/9, UBND thị xã Cửa Lò có buổi làm việc với các đơn vị liên quan để bàn một số vấn đề về công tác thuế năm 2021 và giải quyết, đẩy nhanh tiến độ bồi thường giải phóng mặt bằng các dự án trọng điểm trên địa bàn.
Năm nay do ảnh hưởng của dịch bệnh nên nhiều doanh nghiệp, hộ kinh doanh trên địa bàn không hoạt động, không có doanh thu nên công tác đôn đốc thu hồi nợ thuế gặp rất nhiều khó khăn; Số thu Nhà máy sữa giảm mạnh; Việc thu nợ thuế đạt hiệu quả thấp… Vì thế, tổng thu ngân sách trong 9 tháng chỉ đạt 261 tỷ đồng, bằng 71% dự toán pháp lệnh, 69% dự toán HĐND thị xã giao và bằng 54% so với cùng kỳ. Nếu loại trừ tiền sử dụng đất thì chỉ thu được hơn 151 tỷ đồng.
Đối với công tác bồi thường giải phóng mặt bằng, hiện nay, Cửa Lò đang triển khai các dự án trọng điểm như: Đường ven biển; Hạ tầng đường 6 – 11; Mở rộng đường Bình Minh; Đường vào bến 5, bến 6; Hạ tầng các khu đấu giá và mở rộng Nhà thờ Giáo xứ Cửa Lò tại phường Thu Thủy.
Hội nghị cũng đã ghi nhận và biểu dương nỗ lực phấn đấu của các đơn vị liên quan trong thực hiện nhiệm vụ như: Chi cục Thuế khu vực Bắc Vinh, Trung tâm phát triển quỹ đất, đồng thời yêu cầu các đơn vị có liên quan rà soát, lập bộ quản lý kịp thời các hộ kinh doanh phát sinh; Phối hợp với các phường: Nghi Hương, Thu Thủy tập trung thu thuế các hộ kinh doanh phía đông đường Bình Minh và phải thu gọn trong tháng 10 tới đây. Đối với công tác bồi thường GPMB thì vướng mắc đến đâu cần phải quan tâm giải quyết đến đấy, nhất là Dự án đường ven biển. Đối với quy hoạch đô thị phải khảo sát lựa chọn địa điểm phù hợp, đảm bảo nhu cầu về hạ tầng kỹ thuật…
Đàm Hiền- Duy Quý