Cửa Lò trao 110 suất quà tết cho người nghèo

Đăng ngày 23/01/2017

tqttyu

Số quà trên là do các công ty, doanh nghiệp, cá nhân đóng trên địa bàn thị xã Cửa Lò ủng hộ. Trong đó, có những doanh nghiệp ủng hộ với số tiền lớn như: khách sạn Sài Gòn – Kim Liên, Ngân hàng Công thương…

tqttyu1

tqttyu2

Những việc làm trên đã góp phần chia sẻ khó khăn với người có công với cách mạng, các hộ nghèo và trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trong dịp tết đến xuân về./.

Mỹ Hạnh –  Đài Cửa Lò