Kết luận về triển khai Đề án mở rộng không gian đô thị Cửa Lò của Ban thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An

Đăng ngày 23/01/2017

Về nâng cấp Cửa Lò sớm trở thành thành phố và đô thị loại 2: Thống nhất chủ trương, sau khi hoàn thành việc mở rộng địa giới hành chính , thị xã Cửa Lò phối hợp với các sở, ngành liên quan trình UBND Tỉnh xem xét, trình cấp có thẩm quyền quyết định

ongphucdlo2

Đ/c Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc trong 1 chuyến công tác tại Nghệ An, kiểm tra tiến độ xây dựng đại lộ Vinh – Cửa Lò

Về phê duyệt đề án đầu tư nâng cấp hạ tầng đô thị Cửa Lò: Thị xã Cửa Lò phối hợp với các ngành liên quan hoàn thiện đề án, báo cáo UBND tỉnh xem xét, trình BTV Tỉnh ủy cho ý kiến

Về phê duyệt quy hoạch phân khu các phường; quy hoạch khu vực lâm viên bãi biển phía đông đường Bình Minh và quy hoạch hệ thống cây xanh: Thống nhất chủ trương với các ngành liên quan xây dựng quy hoạch, trình UBND Tỉnh phê duyệt

Về ưu tiên hỗ trợ nguồn vốn từ ngân sách Nhà nước, vận động vốn ODA để xây dựng các công trình trọng điểm: Thống nhất chủ trương, thị xã Cửa Lò  phối hợp với các ngành liên quan báo cáo UBND Tỉnh xem xét, quyết định.

Về đồng ý cho TX Cửa Lò được hưởng 1 số cơ chế chính sách khai thác nguồn lực từ quỹ đất, một số khu vực tăng tỷ lệ điều tiết để tập trung nguồn vốn xây dựng công trình kết cấu hạ tầng thiết yếu và cấp bách: Thị xã Cửa Lò phối hợp với các ngành liên quan xây dựng phương án cụ thể trình UBND Tỉnh  xem xét, báo cáo Ban thường vụ Tỉnh ủy trước khi trình HĐND Tỉnh

Về đề nghị thu hồi các dự án đầu tư sau khi có phê duyệt không triển khai, triển khai chậm, để thu hút các nhà đầu tư có năng lực vào thay thế hoặc điều chỉnh quy hoạch, công năng để khai thác, phát huy hiệu quả sử dụng đất: Thống nhất chủ trương, tuy nhiên, đối với các dự án thuộc thẩm quyền quyết định của UBND Tỉnh đề nghị UBND Tỉnh chỉ đạo các ngành, đơn vị liên quan rà soát, thu hồi; Các dự án thuộc thẩm quyền của TX Cửa Lò, đề nghị Thị xã Cửa Lò kiểm tra, rà soát và có phương án thu hồi, đúng quy định của pháp luật

Về đề nghị đôn đốc các nhà đầu tư đẩy nhanh tiến độ thi công Đại lộ Vinh – Cửa Lò, cầu Cửa Hội, bến số 5, số 6 cảng Cửa Lò: Thống nhất chủ trương, đề nghị UBND Tỉnh và các ngành có liên quan chỉ đạo, đôn đốc đẩy nhanh tiến độ việc triển khai các công trình nói trên

 

                                                                   Khắc Giang