Cửa Lò tổng kết công tác xây dựng Đảng 2013

Đăng ngày 20/12/2013

Trong hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng 2013 của Đảng bộ thị xã Cửa Lò, phần lớn các đại biểu tham gia phát biểu đều đồng tình cao với kết quả mà Cửa Lò đã đạt được, nhất là 9 thành tựu nổi bật trên các lĩnh vực kinh tế-xã hội. Đó là kinh tế tiếp tục tăng trưởng cao, đạt 9,8 %; Thu ngân sách ước đạt 190 tỷ đồng; Tổng giá trị sản xuất đạt hơn 4300 tỷ đồng, trong đó, du lịch dịch vụ chiếm gần 2000 tỷ đồng, tăng 11,3% so với cùng kỳ năm trước. Công tác xóa đói giảm nghèo, giải quyết việc làm thu được nhiều kết quả tốt. Văn hóa xã hội có nhiều khởi sắc, nhất là chất lượng dạy học, phổ cập giáo dục, xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia được xếp vào tốp đầu của tỉnh. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo.

Để có được kết quả nói trên, phần lớn các tổ chức cơ sở Đảng thuộc Đảng bộ TX Cửa Lò đã thực sự đi tiên phong, đầu tàu, gương mẫu, lãnh đạo, chỉ đạo, hướng dân cán bộ và nhân dân vượt qua khó khăn để hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao

Dịp này, Thị uỷ Cửa Lò đã biểu dương 9 tổ chức cơ sở Đảng đạt tiêu chuẩn trong sạch vững mạnh tiêu biểu, 41 Đảng viên đủ tư cách hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 3 năm liên tục. BTV thị ủy Cửa Lò cũng đã công nhận 45 tổ chức cơ sở đảng đạt tiêu chuẩn trong sạch vững mạnh, 9 tổ chức cơ sở .đảng hoàn thành tốt nhiệm vụ và 3 tổ chức cơ sở đảng được xếp loại hoàn thành nhiệm vụ.