Thu Thủy Cửa Lò gặp mặt cán bộ cốt cán vùng giáo

Đăng ngày 21/12/2013

Đón lễ noen năm nay cộng đồng giáo dân trên địa bàn phường Thu Thủy có thêm niềm vui mới, đó là thành lập giáo xứ mới Cửa Lò khang trang,sạch đẹp, được tách ra từ giáo xứ Tân Lộc phường Nghi Tân.

Hiện nay Giáo xứ mới thành lập Cửa Lò thuộc phường Thu Thủy có trên 500 hộ công giáo với gần 2,4 ngàn nhân khẩu, chủ yếu tập trung ở các khối 3, 4, 5 và khối 6 thuộc hai giáo họ Yên Trạch và Mai Lĩnh. Trong năm qua, phong trào thi đua phát triển kinh tế của đồng bào giáo dân có nhiều khởi sắc. Các phong trào văn nghệ, thể dục thể thao thu hút đông đảo bà con tham gia. An ninh trật tự an toàn xã hội luôn được giữ vững và ổn định, tỷ lệ hộ khá giàu chiếm 55%, hộ nghèo chỉ còn 52 hộ. Thu nhập bình quân đầu người gần 30 triệu đồng/năm. Nhìn chung bà con rất tin tưởng và thực hiện đúng chủ trương, đường lối của Đảng, pháp luật của Nhà nước, tình đoàn kết lương- giáo ngày càng được thắt chặt, sống phúc âm trong lòng dân tộc.

Buổi gặp mặt là dịp để trao đổi, tâm tình bày tỏ tình cảm của mỗi người trong cộng đồng giáo dân, đồng thời đánh giá những kết quả đã làm được để tiếp tục phát huy góp phần cùng nhân dân toàn phường thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế – VH xã hội, giữ vững anh ninh quốc phòng địa phương./.