Cửa Lò tổng kết công tác Thống kê năm 2021

Đăng ngày 14/01/2022

Chiều ngày 14/01, thị xã Cửa Lò đã tổ chức hội nghị tổng kết công tác Thống kê, tổng điều tra kinh tế năm 2021 và triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm năm 2022. Về phía đại biểu tỉnh có các đồng chí: Phan Trường Sơn- Cục trưởng Cục Thống kê tỉnh Nghệ An; Nguyễn Hồng Lĩnh- Trưởng phòng tổ chức hành chính Cục Thống kê tỉnh Nghệ An. Đồng chí: Võ Văn Hùng- Phó Chủ tịch UBND thị xã; Trương Bá Hợi- Chi cục trưởng Thống kê thị xã đồng chủ trì hội nghị. Thành viên Ban chỉ đạo Tổng điều tra kinh tế năm 2021 của thị xã; Đại diện lãnh đạo một số ban, ngành thị xã liên quan; Trưởng ban chỉ đạo Tổng điều tra năm 2021 và công chức văn phòng thống kê cùng dự.

Năm 2021, cán bộ, công chức, người lao động ngành Thống kê Cửa Lò đã đoàn kết vượt qua mọi khó khăn do ảnh hưởng của dịch Covid-19 để thực hiện tốt các kế hoạch, nhiệm vụ đã đề ra. Theo đó, đã thực hiện thành công các cuộc điều tra thường xuyên, tổng điều tra Kinh tế năm 2021, chất lượng số liệu không ngừng được nâng lên; Áp dụng triệt để ứng dụng công nghệ thông tin vào các nhiệm vụ trọng yếu của Ngành, qua đó góp phần nâng cao năng lực chỉ đạo điều hành và đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính; Công tác kiểm tra, giám sát được ngành quan tâm, chú trọng; Năng lực chuyên môn của đội ngũ cán bộ làm công tác Thống kê của thị xã không ngừng được nâng cao. Đặc biệt, trong năm 2021, ngành Thống kê thị xã đã hoàn thành 490 lượt báo cáo, được xếp thứ 2 toàn tỉnh và tiếp tục được Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư tặng danh hiệu tập thể ” Lao động xuất sắc”. Đối với nhiệm vụ trọng tâm năm 2022, ngành Thống kê thị xã Cửa Lò xác định: Tiếp tục bám sát nhiệm vụ, bám sát cơ sở, tổ chức tốt các cuộc điều tra chuyên môn, đột xuất đảm bảo chất lượng, đúng kế hoạch; Nâng cao chất lượng các cuộc điều tra, các chế độ báo cáo thống kê; Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong thu thập thông tin và xử lý thông tin thống kê…

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Phan Trường Sơn- Cục trưởng Cục Thống kê tỉnh Nghệ An đã ghi nhận và đánh giá cao những kết quả mà Ngành Thống kê thị xã Cửa Lò đã đạt được trong năm 2021. Bên cạnh đó, đồng chí cũng yêu cầu, bước sang năm 2022, ngành Thống kê thị xã ngoài tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được, đồng thời nâng cao chuyên môn, nghiệp vụ để đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới; Phối hợp tốt với các cấp, các ngành để làm tốt công tác thống kê; Đảm bảo tính chính xác, kịp thời,minh bạch trong công tác thống kê, điều tra, thu thập dữ liệu…

Dịp này, thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch- Đầu tư, đồng chí Phan Trường Sơn- Cục trưởng Cục thống kê tỉnh đã trao kỷ niệm chương:”Vì sự nghiệp Thống kê Việt Nam” cho 03 cá nhân. Cục Thống kê tỉnh Nghệ An tặng Giấy khen cho 02 cá nhân vì đã có thành tích xuất sắc trong công tác thống kê năm 2021; 03 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong cuộc tổng điều tra Kinh tế năm 2021. UBND thị xã khen thưởng cho 04 cá nhân có thành tích xuất sắc trong sự nghiệp thống kê năm 2021./.

                                                          Phan Thành- Tạ Nhật