HĐND phường Nghi Hương tổ chức kỳ họp thứ 2, khóa XX

Đăng ngày 14/01/2022

Sáng ngày 14/01, HĐND phường Nghi Hương đã tổ chức kỳ họp thứ 2, khóa XX, nhiệm kỳ 2021-2026. Các đại biểu HĐND thị xã bầu trên địa bàn; Đại diện đoàn chỉ đạo số 5 thị xã tại phường Nghi Hương cùng dự.

Năm 2021, vượt qua nhiều khó khăn, thách thức do đại dịch Covid -19 mang lại, cấp ủy,chính quyền và nhân dân phường Nghi Hương đã đồng sức, đồng lòng thực hiện tốt song song hai nhiệm vụ, vừa phòng, chống dịch hiệu quả vừa ra sức phát triển tế, xã hội, nhờ vậy địa phương đã đạt được nhiều kết quả đáng ghi nhận trên tất cả các lĩnh vực. Theo đó, tổng giá trị sản xuất ước đạt: 837 tỷ đồng. Thu ngân sách ước đạt 21,68 tỷ đồng, tăng 5,3% so với năm 2020. Công tác phòng chống Covid-19 được đặc biệt quan tâm chú trọng; Công tác vệ sinh môi trường được thực hiện tốt; Huy động nhân lực xây dựng cơ sở hạ tầng ước đạt 2,6 tỷ đồng. Văn hóa xã hội có những chuyển biến tích cực. An sinh xã hội- Giáo dục- Y tế được quan tâm chăm lo. Tỷ lệ hộ nghèo còn 0,4%. Tỷ lệ hộ cận nghèo cón 1%. Tỷ lệ gia đình văn hóa đạt 88%. Quốc phòng, an ninh, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn được bảo đảm. Đối với nhiệm vụ năm 2022, địa phương cũng đề ra một số mục tiêu cụ thể, như: Tổng giá trị sản xuất dự kiến 984,87 tỷ đồng; Tỷ lệ hộ nghèo còn dưới 0,3%; Tỷ lệ gia đình văn hoá đạt 86%; Tiếp tục làm tốt công tác phòng chống dịch Covid-19; Quan tâm chăm lo nhằm nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân…

Tại kỳ họp này, các đại biểu tham dự được nghe đại diện UBND phường báo cáo về: Thực hiện dự toán ngân sách Nhà nước năm 2021, Kế hoạch phân bổ ngân sách nhà nước năm 2022; Xem xét báo cáo về công tác chỉ đạo điều hành năm 2021… Đại biểu HĐND thị xã đóng trên địa bàn thông qua báo cáo các kết quả kỳ họp thứ 4-HĐND thị xã khoá VI, nhiệm kỳ 2021-2026; Ủy ban mặt trận tổ quốc phường báo cáo công tác quần chúng tham gia xây dựng chính quyền và những kiến nghị, đề xuất với kỳ họp; Các ban HĐND phường báo cáo thẩm tra văn bản phục vụ kỳ họp thứ 2- HĐND phường khoá XX…

Chiều cùng ngày, kỳ họp thứ 2, HĐND phường Nghi Hương khóa XX tiếp tục với các nội dung quan trọng, như: Chất vẫn và trả lời chất vấn, thông qua các tờ trình, nghị quyết và bế mạc kỳ họp…

Phan Thành- Tạ Nhật