Cửa Lò tổ chức hội nghị kết luận địa bàn, lập bản đồ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ

Đăng ngày 25/08/2020

Sáng ngày 25/8, UBND Thị xã Cửa Lò đã tổ chức hội nghị kết luận địa bàn, lập bản đồ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ. Đồng chí Hoàng Văn Phúc – Phó chủ tịch UBND Thị xã, Trưởng ban chỉ đạo 24 Thị xã chủ trì hội nghị.

Trong các cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp, đế quốc Mỹ và chiến tranh bảo vệ Tổ quốc, Thị xã Cửa Lò đã huy động hàng ngàn con em lên đường nhập ngũ. Hiện nay thị xã có 36 Bà mẹ Việt Nam anh hùng, 01 Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân; 773 liệt sỹ; 1232 người hoạt động kháng chiến hưởng trợ cấp. Việc lập bản đồ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ đã thể hiện trách nhiệm của Đảng và nhà nước với những anh hùng Liệt sỹ còn chưa được tìm thấy.

Qua triển khai thực hiện lập bản đồ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ, Thị ủy, UBND Thị xã đã chỉ đạo các cấp, các ngành đẩy mạnh tuyên truyền nâng cao nhận thức về công tác tìm kiếm quy tập hài cốt liệt sỹ đến nhân dân. Đồng thời, thực hiện phát 8979 phiếu cung cấp thông tin, thu về 8538 phiếu. Trên cơ sở tiếp nhận, đã xác minh, kết luận thông tin liệt sỹ theo địa bàn hy sinh, nơi an táng, phục vụ công tác kết luận địa bàn.  Trong tổng số 773 liệt sỹ của địa phương  có 229 liệt sỹ có đầy đủ thông tin; 193 liệt sỹ có 1 phần thông tin; 334 liệt sỹ chưa biết thông tin; 7 liệt sỹ đã biết nơi hy sinh an táng.  Hiện có 224 liệt sỹ đã được quy tập đưa về địa phương; 140 liệt sỹ được đưa vào nghĩa trang địa phương khác trên toàn quốc.

Phát biểu tại hội nghị, Phó chủ tịch UBND Thị xã Hoàng Văn Phúc đã đánh giá cao vai trò của BCHQS Thị xã, các ban ngành và BCĐ các phường trong việc lập bản đồ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ. Đồng chí  cũng đã đề nghị các đơn vị liên quan tiếp tục phát huy trách nhiệm, rà soát chặt chẽ, bổ sung thông tin, đảm bảo các thông tin liệt sỹ được chính xác. Coi đây là nhiệm vụ được làm thường xuyên, liên tục và lâu dài. Thực hiện lập bản đồ theo hướng khoa học có tọa độ, vị trí để thực hiện có hiệu quả việc quy tập hài cốt liệt sỹ. Đồng thời, tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho cán bộ đảng viên và nhân dân trong việc cung cấp thông tin về liệt sỹ, mộ liệt sỹ.

Dương Tân – Ngọc Ánh