Thu Thủy quán triệt Nghị quyết đại hội Đảng bộ thị xã lần thứ VI

Đăng ngày 26/08/2020

Sáng ngày 26/8, Đảng bộ P. Thu Thủy đã tổ chức hội nghị học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết đại hội đại biểu Đảng bộ thị xã Cửa Lò lần thứ VI, nhiệm kỳ 2020 – 2025. Về tham dự hội nghị có đ/c Hoàng Văn Hải- Phó Ban tuyên giáo Thị ủy cùng toàn thể các đồng chí cán bộ, đảng viên trong Đảng bộ phường Thu Thủy.

Trong thời gian một buổi, các đại biểu tham dự hội nghị đã được đồng chí Hoàng Văn Hải- Phó ban Tuyên giáo Thị ủy truyền giảng những nội dung quan trọng trong việc quán triệt, triển khai Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thị xã lần thứ VI, nhiệm kỳ 2020- 2025. Theo đó, với nội dung này, đồng chí Phó ban Tuyên giáo Thị ủy đã trao đổi với hội nghị những diễn biến tại Đại hội Đảng bộ thị xã khóa VI cũng như nêu rõ tầm quan trọng, những mặt thuận lợi, khó khăn của Đảng bộ và nhân dân thị xã trong nhiệm kỳ mới. Với những mục tiêu, nhiệm vụ cụ thể,  đó là, trong 5 năm tới cần tạo ra được 3 đột phá về thể chế, nguồn lực, cải cách hành chính, xây dựng 4 chương trình hành động bao hàm 16 kế hoạch và đề án gắn với từng nhiệm vụ cụ thể vì mục tiêu xây dựng thị xã trở thành một đô thị văn minh hiện đại. Để thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ này, đồng chí Phó Ban tuyên giáo Thị ủy cũng đề nghị toàn Đảng bộ phường Thu Thủy trên dưới một lòng, cùng chung sức để vượt qua khó khăn nhằm đoàn kết thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ mà đại hội Đảng bộ TX khóa VI đã đề ra.

Cũng trong khuôn khổ của chương trình, đồng chí Hoàng Văn Hải đã dành thời gian để trao đổi thêm với hội nghị về những diễn biến trên biển Đông trong thời gian qua; những chủ trương, định hướng của Đảng và nhà nước ta đối với vấn đề này.

Đây là một hoạt động chính trị quan trọng, qua đó giúp đội ngũ cán bộ, đảng viên trong toàn phường Thu Thủy có cơ hội được biết, tiếp thu đúng đắn và chính xác những định hướng quan trọng của cấp ủy, chính quyền thị xã để cùng nổ lực phấn đấu nhằm góp phần thực hiện thắng lợi các Nghị quyết mà Đại hội Đảng bộ thị xã khóa VI đã đề ra, xây dựng đảng bộ và chính quyền thị xã, địa phương ngày càng phát triển vững mạnh toàn diện./.

Phan Thành- Duy Quý