Cửa Lò tổ chức hội nghị báo cáo viên định kỳ tháng 11/2022

Đăng ngày 30/11/2022

Sáng ngày 30/11/2022, Ban tuyên giáo Thị ủy phối hợp với Trung tâm Chính trị thị xã tổ chức hội nghị báo cáo viên định kỳ tháng 11 năm 2022 cho các đồng chí là báo cáo viên các đảng bộ, chi bộ trực thuộc Thị ủy và 39 bí thư chi bộ khối trên địa bàn thị xã. 

Tại hội nghị, các đại biểu tham dự đã được nghe đồng chí Hoàng Thị Hải Yến – Phó trưởng Ban Tuyên giáo Thị uỷ báo cáo nhiều nội dung quan trọng, gồm: Kết quả kỳ họp thứ 4 quốc hội khóa 15; Kết luận số 42-KL/TW, ngày 20/10/2022 của Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về kinh tế – xã hội năm 2022 – 2023; Chỉ thị số 17-CT/TW, ngày 21/10/2022 của Ban Bí thư về tăng cường đảm bảo an ninh, an toàn thực phẩm trong tình hình mới; Chỉ thị số 18-CT/TW, ngày 26/10/2022 của Ban Bí thư về phát huy vai trò, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giám sát, phản biện xã hội của công tác Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị- xã hội.

Tiếp đó, hội nghị đã được nghe đồng chí Lê Hồng Hà – Phó giám đốc Trung tâm chính trị truyền giảng các nội dung về Kết quả Đại hội XX Đảng cộng sản Trung Quốc; Kết quả chuyến thăm Trung Quốc của đồng chí Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng và Tình hình nước Mỹ.

 Cũng trong khuôn khổ của chương trình làm việc, đồng chí Trần Thị Thanh Thuỷ – Uỷ viên BTV Thị uỷ, Trưởng ban Tuyên giáo, Giám đốc Trung tâm chính trị thị xã đã trao đổi một số nét mới du lịch Cửa Lò năm 2023 và định hướng công tác tuyên truyền trên địa bàn thị xã trong thời gian tới./.

Phan Thành