Cửa Lò tập huấn nghiệp vụ công tác thanh tra nhân dân, giám sát đầu tư của cộng đồng năm 2018

Đăng ngày 22/10/2018

Sáng ngày 22/10, UBMTTQ Việt Nam tỉnh Nghệ An phối hợp với Ban quản lý dự án RALG tổ chức lớp tập huấn công tác thanh tra nhân dân và giám sát đầu tư của cộng đồng xã, phường, thị trấn cho 140 đại biểu là đội ngũ làm công tác mặt trận, thanh tra nhân dân trên địa bàn thị xã Của Lò.

Trong đợt tập huấn lần này, các đại biểu sẽ được truyền đạt 4 chuyên đề cơ bản, xung quanh việc thực hiện dân chủ ở xã, phường, thị trấn; các hình thức và quy trình giám sát của Ủy ban MTTQ Việt Nam; tổ chức và hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân; tổ chức và hoạt động của Ban giám sát đầu tư của công cộng tại xã, phường, thị trấn.

mt

Qua hội nghị tập huấn nhằm bồi dưỡng nâng cao năng lực, công tác tuyên truyền cho đội ngũ cán bộ làm công tác thanh tra, giám sát ở cơ sở nắm vững quan điểm, chủ trương của Đảng, pháp luật Nhà nước về công tác thanh tra nhân dân và giám sát đầu tư của cộng đồng, góp phần nâng cao chất lượng việc thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở; phát hiện, ngăn chặn kịp thời các hoạt động đầu tư không đúng quy hoạch, sai quy định, gây lãng phí, thất thoát tài sản của Nhà nước, đồng thời giám sát việc thực hiện chính sách pháp luật; việc giải quyết khiếu nại tố cáo; đấu tranh chống tham nhũng tiêu cực, bảo vệ quyền, lợi ích chính đáng của công dân, Hội nghị sẽ diễn ra trong 2 ngày từ ngày 22 đến ngày 23/10/2018./.

mt1

mt2

mt3

mt4

Ngọc Ánh