Hội đồng nhân dân thị xã kiểm tra, giám sát một số công trình trên địa bàn thị xã sau kỳ họp thứ 4

Đăng ngày 23/10/2018

Sáng 23/10 thường trực HĐND Thị xã thành lập Đoàn giám sát việc giải quyết các ý kiến của cử tri sau kỳ họp thứ 4 của thường trực HĐND thị xã về việc khảo sát thực tế hệ thống lưới điện trên địa bàn 2 phường Nghi Tân và Thu Thủy.

d

Tại phường Nghi Tân hiện có rất nhiều  cột điện trong tình trạng hư hỏng và xuống cấp, tuy nhiên trên địa bàn phường lại có hai cơ quan cung cấp điện bán cho người dân đó là Điện lực Nghi Lộc và thị xã Cửa Lò đã gây không ít phiền hà cho người dân. Chính vì vậy sau phản ánh của nhân dân sau kỳ họp thứ 4 của HĐND Thị xã, đã có 7 cột điện đã được Điện lực Cửa Lò khắc phục và thay thế tại các khối. Hiện tại vẫn còn 11 cột điện tuy đã xuống cấp và có nguy cơ gãy đổ bất cứ lúc nào,  nhưng do có nhiều đơn vị viễn thông trên địa bàn thị xã khai thác sử dụng chồng chéo nên việc thay thế đã gặp rất nhiều khó khăn trong việc thay mới và sửa chữa.

d1

d2

d3

Cũng chung trong tình trạng như vậy tại phường Thu Thủy hiện có 14 cột điện mất an toàn trên đường dây lưới điện đi qua quá thấp làm ảnh hưởng đến cuộc sống của người dân. Mặc dù đã được khắc phục sửa chữa, tuy nhiên các cột điện khi đã được thay thế, Điện lực Cửa Lò đã không dỡ bỏ các cột cũ đã gây ảnh hưởng đến an toàn giao thông của của người dân khi tham gia giao thông.

d4

d5

d6

Tại buổi kiểm tra Điện lực Cửa Lò cũng đã thừa nhận những thiếu sót của đơn vị, vì lực lượng qúa mỏng nên đã không đáp ứng được nhu cầu tại các khối dân cư trên địa bàn thị xã; tuy nhiên với những tồn tại mà Đoàn giám sát HĐND thị xã Cửa Lò đã phản ánh, Điện lực thị xã Cửa Lò hứa sẽ phối kết các đơn vị viễn thông trên địa bàn sẽ xử lý theo thứ tự ưu tiên, chậm nhất đến quý 3/2019 sẽ hoàn thành các hạng mục của các cử tri đã phản ánh.

Ngọc Ánh