Cửa Lò: Tiếp nhận tổ chức cách ly y tế tập trung tại khách sạn Thái Bình Dương đối với công dân trên địa bàn thị xã.

Đăng ngày 23/08/2021