Cửa Lò: Tiến hành cấm các loại phương tiện tham gia giao thông trên khu vực nội thị để phục vụ cho đêm khai mạc Lễ hội Du lịch 2022.

Đăng ngày 05/04/2022