Phóng sự: Cửa Lò làng nghề chế biến hải sản sẵn sàng cho mùa du lịch mới.( phát sóng NTV – Nghệ An ngày mới ngày 6/4/2022)

Đăng ngày 06/04/2022