Cửa Lò thực hiện đồng bộ các biện pháp phòng chống dịch bệnh Covid-19( Phát sóng NTV ngày 7/6/2021)

Đăng ngày 07/06/2021