Cửa Lò: Thu ngân sách 6 tháng đầu năm 2022 đạt hơn 318 tỷ đồng

Đăng ngày 17/06/2022

Nhờ kiểm soát tốt công tác phòng chống dịch covid 19, nên hoạt động du lịch ở Cửa Lò đã dần trở lại bình thường. Nhằm đảm bảo nguồn ngân sách, UBND thị xã đã chỉ đạo Chi cục thuế khu vực Bắc Vinh và UBND các phường chủ động triển khai quyết liệt nhiều biện pháp quản lý thu ngay từ đầu năm, giao dự toán kịp thời cho các đơn vị.

Tập trung vào công tác tuyên truyền chính sách thuế và các chính sách hỗ trợ doanh nghiệp, người kinh doanh bị ảnh hưởng bởi Covid – 19. Hoàn chỉnh hồ sợ, lập bộ và triển khai thu lệ phí môn bài, thuế hộ khoá và thuế phát sinh cho các doanh nghiệp, thuế xe điện 4 bánh, thuế xây dựng cơ bản, thuế kinh danh phía đông và tay đường Bình Minh; Rà soát đất để chống thất thu trong chuyển nhượng bất động sản. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, thu hồi thuế, chống thất thu xây dựng cơ bản. Tập trung, đôn đốc chỉ đạo thực hiện công tác đấu giá quyền sử dụng đất nhằm tăng thu ngân sách thị xã từ cơ chế chính sách đặc thù thị xã được hương; đôn đốc tiền sử dụng đất các dự án. Nhờ đó, trong 6 tháng đầu năm 2022, tổng thu ngân sách trên địa bàn ước đạt hơn 318 tỷ đồng đạt 84,7% dự toán tỉnh giao, đạt 59,7% so với dự toán HĐND thị xã giao, đạt 150% so với cùng kỳ.

Nhằm đảm bảo nguồn ngân sách cho những tháng còn lại, địa phương tiếp tục đẩy mạnh công tác thu ngân sách, thu thuế thời vụ hè, phí và lệ phí, thuế xây dựng cơ bản nhà ở tư nhân, chuyển nhượng bất động sản theo quy định mới của Bộ tài chính; Kiểm tra, truy thu thuế của các tổ chức, cá nhân còn nợ đọng. Triển khai giảm 2% thuế giá trị gia tăng, gia hạn thời gian nộp thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế thu nhập cá nhân và tiền thuê đất trong năm 2022. Tổ chức các đợt đối thoại, làm việc với các doanh nghiệp nhằm tháo gỡ khó khăn, vướng mắc…

Đàm Hiền