Cửa Lò sơ kết công tác hội và phong trào nông dân 6 tháng đầu năm 2022

Đăng ngày 17/06/2022

Sáng 17/6, Hội nông dân thị xã Cửa Lò tổ chức hội nghị sơ kết công tác hội và phong trào nông dân 6 tháng đầu năm 2022. Đại diện phòng kinh tế, Hội Liên hiệp phụ nữ thị xã, Trung tâm dịch vụ nông nghiệp Cửa Lò, các đồng chí trong Ban chấp hành hội nông dân thị xã, Chủ tịch, Phó chủ tịch Hội nông dân 7 phường tham dự. Đồng chí Trần Thị Hoàng Phương – Chủ tịch Hội nông dân thị xã chủ trì.

Trong 6 tháng đầu năm 2022, Hội nông dân thị xã Cửa Lò đã tích cực chỉ đạo các tổ chức hội cơ sở đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ, hội viên nông dân. Công tác xây dựng, củng cố tổ chức hội được chú trọng, nhất là việc xây dựng chương trình công tác, ban hành Quyết định giao chỉ tiêu năm 2022; xây dựng kế hoạch thực hiện Nghị quyết 04 của Ban Thường vụ Thị ủy. Hội cũng đã tập trung rà soát, bổ sung quy hoạch các chức danh lãnh đạo hội nông dân nhiệm kỳ 2018 – 2023 và xây dựng quy hoạch 2023 – 2028. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát và vận động nông dân phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới. Trong đó có 3378 hộ đăng lý hộ sản xuất kinh doanh giỏi năm 2022 và 4300 hộ ký cam kết sản xuất, kinh doanh,  tiêu thụ nông sản, thực phẩm an toàn, vận động các hộ đủ điều kiện xây dựng sản phẩm OCOP và mỗi cơ sở hội đăng ký giúp đỡ xóa 1 hộ nghèo. Tích cực hưởng ứng chương trình trồng “1 triệu cây xanh” của hội nông dân tỉnh phát động cũng như phối hợp với MTTQ, các tổ chức đoàn thể thị xã trồng và chăm sóc 2100 m2 hoa cúc biển ở đường 72m. Các tổ chức hội cơ sở còn triển khai thực hiện hàng cây nông dân ơn Bác, xây dựng vườn mẫu nông dân, đường điện, đường cờ,  khu dân cư kiểu mẫu. Hoạt động tư vấn, dịch vụ, hỗ trợ nông dân phát triển sản xuất, kinh doanh cũng được đẩy mạnh. Cán bộ, hội viên nông dân thị xã Cửa Lò còn tích cực tham gia xây dựng Đảng, chính quyền vững mạnh và phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc…

Tại hội nghị, đại diện một số phòng, đơn vị thị xã và hội nông dân 7 phường đã nêu lên thuận lợi, khó khăn trong 6 tháng đầu năm 2022. Trên cơ sở đó, hội nghị thảo luận, thống nhất các nhiệm vụ, giải pháp thực hiện công tác hội và phong trào nông dân trong 6 tháng cuối năm 2022 với quyết tâm đạt vượt các chỉ tiêu đã đề ra.

                                                                     Hữu Lương – Ngọc Ánh