Cửa Lò: Thông báo khẩn về địa điểm liên quan đến bệnh nhân Covid-19.

Đăng ngày 17/01/2022