Cửa Lò tập huấn công tác cán bộ quân sự năm 2022

Đăng ngày 18/01/2022

Sáng 18/1, Ban chỉ huy quân sự thị xã Cửa Lò khai mạc lớp tập huấn công tác cán bộ năm 2022. Các đồng chí: Hoàng Văn Phúc – Phó Chủ tịch UBND thị xã; Thượng tá Bùi Đình Đương – Ủy viên BTV Thị ủy, Chỉ huy trưởng cùng các đồng chí trong Đảng ủy, BCH quân sự thị xã; Bí thư Đảng ủy – Chính trị viên, Chủ tịch UBND, Chỉ huy trưởng, Phó Chỉ huy trưởng BCH quân sự 7 phường, đại diện lãnh đạo, tự vệ trưởng các cơ quan, trường học, doanh nghiệp trên địa bàn thị xã tham dự.

Trong thời gian từ ngày 18 đến 21/1/2022, các học viên được quán triệt các nội dung như: Thống nhất một số điểm mới về tổ chức, phương pháp diễn tập chiến đấu xã, phường, thị trấn trong khu vực phòng thủ; hướng dẫn soạn thảo hệ thống văn kiện công tác Đảng, công tác Chính trị của Đảng ủy, Chính trị viên, cơ quan Chính trị và hoạt động của Đảng ủy, Chính trị viên trong diễn tập khu vực phòng thủ, diễn tập Chỉ huy – Tham mưu Ban chỉ huy quân sự thị xã. Tổ chức, phương pháp huấn luyện điều lệnh đội ngũ; kỹ thuật chiến đấu bộ binh; đội ngũ chiến thuật dân quân tự vệ; Thống nhất xây dựng kế hoạch, giáo án, thống kê, hồ sơ huấn luyện các đối tượng của Ban chỉ huy quân sự các phường; nội dung, phương pháp ghi chép một số đầu số của dân quân tự vệ và cách sắp xếp phòng trực của Ban chỉ huy quân sự phường; Công tác quân y trong phòng chống dịch bệnh.

Phát biểu tại lớp tập huấn, đồng chí Hoàng Văn Phúc – Phó Chủ tịch UBND thị xã nhấn mạnh: Nhiệm vụ tập huấn cán bộ có ý nghĩa rất quan trọng góp phần đảm bảo cho thực hiện thắng lợi nhiệm vụ quân sự, quốc phòng của lực lượng vũ trang thị xã năm 2022. Do đó các học viên cần chấp hành nghiêm các nội quy, quy chế của lớp tập huấn, thực hiện tốt công tác phòng chống dịch bệnh để góp phần hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao.

Dịp này, lớp tập huấn công tác cán bộ quân sự thị xã năm 2022 đã phát động đợt thi đua đột kích với chủ đề: “Tích cực tự học, tự rèn, hăng hái thi đua lập công mừng Xuân, dâng Đảng”; Hưởng ứng phong trào này, đại diện các Trung đội đã ký kết thi đua với các nội dung trên.

                                                   Hữu Lương – Ngọc Ánh