Cửa Lò tham gia hội nghị trực tuyến triển khai công tác Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế trên địa bàn tỉnh Nghệ An năm 2022

Đăng ngày 07/01/2022

Sáng ngày 07/01, thị xã Cửa Lò đã tham gia hội nghị trực tuyến triển khai công tác Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế trên địa bàn tỉnh Nghệ An năm 2022. Đồng chí: Bùi Đình Long- Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì đầu cầu tỉnh Nghệ An. Tại điểm cầu Cửa Lò, các đồng chí: Lê Thanh Long- Phó Bí thư thường trực Thị ủy, Chủ tịch HĐND thị xã; Hoàng Văn Phúc- Phó Chủ tịch UBND thị xã đồng chủ trì. Đồng chí Nguyễn Đình Ngọc- Giám đốc BHXH Cửa Lò; đại diện một số cơ quan, đơn vị thị xã liên quan cùng dự. 

Năm 2021, đại dịch Covid-19 có nhiều diễn biến phức tạp đã gây ảnh hưởng, tác động tiêu cực đến mọi lĩnh vực kinh tế- xã hội. Lĩnh vực thực hiện chính sách BHXH, BHYT cũng không nằm ngoài tình trạng chung đó. Song cùng với sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị, ngành Bảo hiểm toàn tỉnh đã chủ động nắm bắt tình hình, khắc phục khó khăn, làm tốt công tác chi trả, hỗ trợ các chế độ chính sách cho người tham gia đóng BHXH, BHYT nhanh chóng, kịp thời.Theo đó, tính đến tháng 12/2021, toàn tỉnh có gần 2.917.035 người tham gia BHXH, BHYT, BHXH tự nguyện, BH thất nghiệp. Tỷ lệ bao phủ BHYT đạt 91%. Tổng số thu BHXH, BHYT, BHTN tính hết tháng 12/2021 là 7.258.978 triệu đồng; Kịp thời giải quyết chế độ chính sách hưởng chế độ BHXH cho 117.244 lượt người. Quản lý chi trả lương hưu và trợ cấp BHXH cho 284.721 lượt người. Đến nay, BHXH tỉnh đã phối hợp với 20 cơ quan quản lý nhà nước trong thực hiện chế độ, chính sách BHXH, BHYT. BHXH tỉnh cũng đã thực hiện giảm mức đóng vào Quỹ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp cho 1.137 đơn vị; giảm mức đóng BHTN cho 7.463 đơn vị. Chi trả chính sách hỗ trợ cho 196.860 người lao động  bị ảnh hưởng bởi đại dịch covid-19 với số tiền 470.811 triệu đồng…

Phát biểu tham luận tại hội nghị, đồng chí Hoàng Văn Phúc- Phó chủ tịch UBND thị xã Cửa Lò cho biết: Vượt qua mọi thách thức, khó khăn do dịch bệnh mang lại, trong năm qua, chính sách BHXH, BHYT trên địa bàn thị xã luôn được thực hiện kịp thời, đúng quy định. Đặc biệt trong chi trả chế độ hỗ trợ người sử dụng lao động và người lao động bị ảnh hưởng của dịch Covid-19; Thực hiện tốt việc cấp sổ BHXH, thẻ BHYT; Tổ chức giám định, thanh toán kịp thời chi phí khám chữa bệnh BHYT cho người tham gia BHYT trên địa bàn; Kiểm soát tốt quỹ BHYT; Tỷ lệ giải quyết các thủ tục hành chính đạt 99,6%; Các đơn vị liên quan đã có sự phối hợp chặt chẽ, hiệu quả trong việc tổ chức thực hiện công tác BHXH, BHYT… Riêng đối với nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới: Thị xã Cửa Lò sẽ đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động để người dân biết tầm quan trọng và sự cần thiết khi tham gia BHXH, BHYT; Tăng cường công tác quản lý nhà  nước về BHXH, BHYT; Nâng cao chất lượng phục vụ BHYT, đảm bảo tốt quyền lợi cho tổ chức, cá nhân tham gia, hưởng thụ chế độ, chính sách BHXH, BHYT…

Phan Thành- Tạ Nhật