Cửa Lò triển khai thực hiện mô hình Trạm y tế lưu động điều trị , chăm sóc, quản lý bệnh nhân Covid-19 tại nhà.

Đăng ngày 07/01/2022