HĐND phường Nghi Hòa khóa XIX tổ chức kỳ họp thứ 3

Đăng ngày 07/01/2022

Sáng 7/1/2022, HĐND phường Nghi Hòa khóa XIX, nhiệm kỳ 2021 – 2026 đã khai mạc kỳ họp thứ 3. Các đại biểu HĐND thị xã bầu ở địa bàn phường Nghi Hòa gồm các ông: Nguyễn Quang Tiêu – Ủy viên BTV Thị ủy, Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam thị xã Cửa Lò; Phạm Ngọc Dương – Trưởng phòng Nội vụ thị xã; Hoàng Văn Hải – Phó trưởng Ban tuyên giáo Thị ủy cùng dự.

Trước khi tiến hành kỳ họp thứ 3 HĐND phường, Ủy ban Mặt trận Tổ Quốc Việt Nam phường Nghi Hòa phát động ủng hộ Xuân trao yêu thương Nhâm Dần 2022. Các đại biểu tham dự kỳ họp đã ủng hộ tại buổi lễ hơn 4,7 triệu đồng.

Năm 2021, hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp, cá nhân và đời sống của người dân Nghi Hòa gặp nhiều khó khăn do dịch Covid 19 bùng phát. Song Đảng bộ, Chính quyền phường đã triển khai nhiều biện pháp tích cực, trong đó thực hiện mục tiêu kép vừa phòng, chống dịch vừa thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội, đảm bảo an sinh xã hội. Nhờ đó, tổng giá trị sản xuất toàn phường ước đạt hơn 588 tỷ đồng, tăng 3,9% so với cùng kỳ năm 2020; Thu ngân sách đạt hơn 15,8 tỷ đồng, bằng 194,8% kế hoạch HĐND phường và Thị xã giao. Văn hóa xã hội cũng chịu nhiều tác động của dịch bệnh song vẫn phát triển tốt, chính sách lao động thương binh xã hội tiếp tục được quan tâm, cải cách hành chính được đẩy mạnh, quốc phòng, an ninh đảm bảo. Trên cơ sở những kết quả đạt được và hạn chế trong năm 2021, UBND phường đưa ra các chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp thực hiện các nội dung trên trong năm 2022. Đồng thời, báo cáo tình hình thực hiện dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2021, phương hướng năm 2022 và kết quả giải quyết các kiến nghị của cử tri và đại biểu HĐND quan tâm tại kỳ họp thứ 12, nhiệm kỳ 2016 – 2021 và tại kỳ họp thứ nhất HĐND phường nhiệm kỳ 2021 – 2026.  UBMTTQ Việt Nam phường Nghi Hòa cũng đã báo cáo công tác tham gia xây dựng chính quyền và những ý kiến, kiến nghị với HĐND và UBND phường. Xem xét báo cáo tình hình tổ chức và hoạt động của HĐND và các Ban của hội đồng, kiểm điểm sự chỉ đạo, điều hành của UBND phường trong năm 2021, kế hoạch thực hiện năm 2022.

Thay mặt các vị đại biểu HĐND thị xã bầu ở địa bàn phường Nghi Hòa, ông Phạm Ngọc Dương – Trưởng phòng Nội vụ thị xã đã báo cáo kết quả kỳ họp thứ 4 HĐND thị xã khóa VI với các đại biểu.

Tiếp đó, HĐND phường Nghi Hòa tiến hành thảo luận các nội dung của kỳ họp. Chiều cùng ngày, HĐND phường Nghi Hòa tiếp tục thảo luận, chất vấn và trả lời chất vấn của đại biểu. Đồng thời xem xét, biểu quyết và thông qua các tờ trình, nghị quyết của kỳ họp.

                                                                    Hữu Lương – Ngọc Ánh