Cửa Lò tham gia giao ban trực tuyến tổng kết công tác lao động, người có công và xã hội tỉnh Nghệ An năm 2019

Đăng ngày 25/12/2019

Chiều 25/12, UBND tỉnh Nghệ An tổ chức hội nghị trực tuyến đánh giá tình hình thực hiện mục tiêu, nhiệm vụ năm 2019 lĩnh vực lao động, người có công và xã hội, triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2020. Đồng chí Bùi Đình Long: Tỉnh ủy viên, phó chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An chủ trì hội nghị. Điểm cầu Thị xã Cửa Lò do đồng chí Nguyễn Thị Dung – Ủy viên Ban thường vụ thị ủy, Phó chủ tịch UBND Thị xã chủ trì.

tt

Năm 2019, Sở LĐ,TB&XH đã thực hiện hoàn thành đạt và vượt các chỉ tiêu, nhiệm vụ, kế hoạch đề ra, góp phần ổn định, phát triển kinh tế – xã hội của tỉnh. Công tác tạo việc làm, giảm nghèo; chăm sóc người có công; bảo vệ, chăm sóc trẻ em, phòng chống tệ nạn xã hội tiếp tục hiệu quả và đổi mới. Toàn tỉnh đã giải quyết việc làm cho hơn 37,9 nghìn lao động, đạt hơn 100 kế hoạch, trong đó xuất khẩu lao động khoảng 13,7 nghìn lao động, đạt 101,1% kế hoạch. Thực hiện kịp thời các chế độ, chính sách người có có công; Tỷ lệ hộ nghèo toàn tỉnh còn 4,0%, giảm 1,54%, đạt chỉ tiêu, kế hoạch đề ra.

Bên cạnh những kết quả đã đạt được vẫn còn một số tồn tại, hạn chế như: Tình trạng người lao động Nghệ An cư trú và làm việc bất hợp  pháp tại Hàn Quốc còn nhiều; Trẻ em bị đuối nước tại một số địa phương còn cao; Tỷ lệ thu hồi số tiền hưởng sai quy định đối với các đối tượng thương bình theo kết luận của Thanh tra Bộ Lao động – TB&XH còn thấp.

Hội nghị đã dành thời gian để đại diện lãnh đạo các ngành, các địa phương tập trung thảo luận, từ đó đưa ra những giải pháp thiết thực, cụ thể, sớm khắc phục những tồn tại, hạn chế, góp phần thực hiện tốt các nhiệm vụ trong năm 2020, với chỉ tiêu giải quyết việc làm mới cho khoảng 38,1 ngàn lao động. Trong đó xuất khẩu lao động 13,7 ngàn người, làm việc trong nước 24,4 ngàn người; phấn đấu đến cuối năm 2020 giảm tỷ lệ hộ nghèo toàn tỉnh chỉ còn 3%.

                                                   Dương Tân – Duy Quý