UBMTTQ Việt Nam thị xã Cửa Lò Khóa VI tổ chức Hội nghị lần thứ 3

Đăng ngày 26/12/2019

Sáng ngày 26/12, UBMTTQ Việt Nam thị xã Cửa Lò khóa VI, nhiệm kỳ 2019 – 2024 tổ chức hội nghị lần thứ 3. Các đồng chí: Trần Thị Thu Hương – Phó chủ tịch UBMTTQ tỉnh; Lê Thanh Long – Phó bí thư thường trực thị ủy, Chủ tịch HĐND thị xã; Võ Văn Hùng – Phó chủ tịch UBND thị xã tham dự.

mattran1

mattran6

Năm 2019, UBMTTQ Việt Nam thị xã Cửa Lò đã tập trung nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, vận động, tập hợp các tầng lớp Nhân dân, củng cố và phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc. Phát huy dân chủ, đại diện bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của Nhân dân; Giám sát và phản biện xã hội, tham gia xây dựng Đảng và chính quyền vững mạnh. Mở rộng và nâng cao hiệu quả, chất lượng công tác đối ngoại nhân dân; Đồng thời, hoàn thiện cơ chế, nâng cao năng lực hoạt động của hệ thống Mặt trận tổ quốc Việt nam các cấp đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong giai đoạn mới. Nhờ đó, các nội dung, chương trình, nhiệm vụ trọng tâm công tác mặt trận đề ra đều thực hiện đúng tiến độ, đảm bảo chất lượng.

mattran10

mattran4jpg

mattran5

mattran3

mattran7

mattran2

Ngoài đánh giá những kết quả đạt được, hội nghị còn thảo luận và đề ra phương hướng, nhiệm vụ thực hiện trong năm 2020; Thông qua Quy chế họa động, chương trình công tác và kế hoạch thực hiện chương trình hành động của UBMTTQ Việt Nam thị xã Cửa Lò về thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu MTTQ thị xã lần thứ VI, nhiệm kỳ 2019 – 2024. Đồng thời khen thưởng cho 5 tập thể và 10 cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong công tác mặt trận năm 2019.

mattran11

mattran12

Dịp này, UBMTTQ thị xã còn phát động chương trình “Xuân ấm trao yêu thương” Tết Canh Tý 2020./.

                                                                             Hữu Lương – Ngọc Ánh