Cửa Lò tham dự phiên họp giao ban trực tuyến toàn Tỉnh tháng 6/2021

Đăng ngày 22/06/2021

Sáng ngày 22/6, UBND tỉnh Nghệ An đã tổ chức Hội nghị giao ban trực tuyến toàn tỉnh định kỳ tháng 6/2021. Tại điểm cầu tỉnh, đồng chí Thái Thanh Quý- Ủy viên Ban chấp hành TW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy tham dự và chỉ đạo hội nghị. Các đồng chí Nguyễn Đức Trung- Chủ tịch UBND tỉnh; Bùi Đình Long- Phó chủ tịch UBND tỉnh đồng chủ trì hội nghị; đại diện các sở, ban, ngành cấp tỉnh; bí thư, chủ tịch 21 huyện, thành, thị tham dự. Tại điểm cầu Cửa Lò, đồng chí Doãn Tiến Dũng- Chủ tịch UBND thị xã chủ trì hội nghị; Võ Văn Hùng- Phó chủ tịch UBND; đại diện các phòng, ban, đơn vị thị xã tham dự.

Tại phiên họp giao ban trực tuyến toàn tỉnh định kỳ tháng 6/2021 lần này các đại biểu đã được nghe và cho ý kiến nhiêu nội dung quan trọng, như: Nghe và cho ý kiến về việc thực hiện các kết luận của đồng chí Chủ tịch, các đồng chí Phó chủ tịch tỉnh trong phiên họp giao ban tháng 5. Nghe và cho ý kiến về việc thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội 6 tháng đầu năm; phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm của tỉnh. Báo cáo về tình hình dịch bệnh Covid- 19, các giải pháp để vừa đảm bảo thực hiện tốt 2 nhiệm vụ kép là vừa phòng chống dịch vừa phát triển kinh tế xã hội của tỉnh, đặc biệt trong tình hình dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh đang có những diễn biến hết sức phức tạp như hiện nay; Nghe và cho ý kiến về một số vấn đề khác như đầu tư xây dựng, giáo dục, y tế, an ninh, quốc phòng 6 tháng đầu năm, phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2021…

Tại phiên họp, Sở tài chính cũng đã báo cáo tình hình thực hiện dự toán thu, chi ngân sách Nhà nước 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ, giải pháp 6 tháng cuối năm 2021.Theo đó, thu ngân sách nhà nước trên địa bàn 6 tháng đầu năm 2021 ước thực hiện 9.504 tỷ đồng, đạt 67,7% dự toán HĐND tỉnh giao cho cả năm là 14.032,3 tỷ đồng và tăng 30,4% so với cùng kỳ năm 2020.

Phiên họp trực tuyến thường kỳ tháng 6 của UBND tỉnh Nghệ An diễn ra trong thời gian 1 ngày. Sau cuộc họp, các đồng chí chủ trì hội nghị sẽ đưa ra kết luận cụ thể cho từng vấn đề, từng địa phương để toàn tỉnh thực hiện đồng bộ và hiệu quả các chỉ tiêu, nhiệm vụ cho 6 tháng cuối năm 2021, đặc biệt trong bối cảnh dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh đang diễn biến phức tạp như hiện nay./.

Phan Thành- Ngọc Ánh