Cửa Lò tham dự Hội nghị trực tuyến toàn quốc về nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Trung ương 6 khóa XIII 

Đăng ngày 05/12/2022

Sáng 05/12, Ban thường vụ Thị ủy Cửa Lò tổ chức tiếp cầu Hội nghị trực tuyến toàn quốc về nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Trung ương 6 khóa XIII do Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng tổ chức. Tham dự hội nghị, tại điểm cầu Cửa Lò có các đồng chí:  Phạm Thị Hồng Toan- Tỉnh uỷ viên, Bí thư Thị uỷ; Lê Thanh Long – Phó Bí thư Thường trực Thị ủy, Chủ tịch HĐND Thị xã; Doãn Tiến Dũng – Phó Bí thư Thị uỷ, Chủ tịch UBND thị xã; Các đồng chí nguyên lãnh đạo Tỉnh, Thị xã qua các thời kỳ nghỉ hưu trên địa bàn, các Phó chủ tịch HĐND, UBND thị xã; các đồng chí Ủy viên BCH Đảng bộ thị xã; lãnh đạo các phòng, ban, ngành, cơ quan, đơn vị ; Bí thư, Phó Bí thư các chi bộ, đảng bộ trực thuộc, báo cáo viên cấp thị xã, đảng viên Đảng bộ khối Đảng đoàn thể của thị xã.

Hội nghị trực tuyến toàn quốc về nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Trung ương 6 khóa XIII diễn ra trong 2,5 ngày ( từ ngày 05-07/12/2022). Tham gia hội nghị, các đại biểu sẽ được nghiên cứu, học tập, quán triệt các nội dung, gồm:

Nghị quyết số 27-NQ/TW ngày 9/11/2022 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, khóa XIII về “Tiếp tục xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong giai đoạn mới”;

Nghị số 28-NQ/TW ngày 17/11/2022 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, khóa XIII về “Tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, cầm quyền của Đảng đối với hệ thống chính trị trong giai đoạn mới”;

Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 17/11/2022 về “Tiếp tục đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”;

Kết luận số 45-KL/TW ngày 17/11/2022 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về “Định hướng Quy hoạch tổng thể quốc gia thời kỳ 2021 – 2030, tầm nhìn đến năm 2050”.

Thông qua hội nghị, nhằm nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai các nội dung văn kiện Hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII tới cấp ủy các cấp, tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên. Ngay sau hội nghị này, Thị ủy Cửa Lò sẽ định hướng, chỉ đạo cấp ủy các cấp, ngành, địa phương tiếp tục quán triệt, tuyên truyền sâu rộng trong cơ quan, đơn vị, tổ chức và nhân dân; xây dựng kế hoạch, chương trình hành động thực hiện các Nghị quyết, quyết định của Hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII bảo đảm thiết thực, hiệu quả, góp phần đưa Nghị quyết Hội nghị nhanh chóng đi vào thực tiễn đời sống KT- XH, qua đó góp phần hoàn thành thắng lợi các mục tiêu đề ra./.

Phan Thành- Tạ Nhật