Cửa Lò tham dự hội nghị trực tuyến Quán triệt và triển khai Chỉ thị 32-CT/TW

Đăng ngày 22/04/2024

Chiều ngày 22/4, dưới sự chủ trì của đồng chí Lê Thanh Long – Phó Bí thư Thường trực Thị uỷ, Chủ tịch HĐND thị xã, thị xã Cửa Lò tham dự hội nghị trực tuyến Quán triệt và triển khai Chỉ thị 32-CT/TW ngày 10/4/2024 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác chống khai thác thuỷ sản bất hợp pháp, không báo cáo, không theo quy định và phát triển bền vững ngành thuỷ sản.

Những năm qua, ngành thuỷ sản Việt Nam tiếp tục phát triển, trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, tổng sản lượng hằng năm đạt trên 9 triệu tấn, đóng góp khoảng 30% GDP của ngành nông nghiệp; sản phẩm thuỷ sản xuất khẩu đến 170 quốc gia, vùng lãnh thổ, đứng thứ ba thế giới; giải quyết việc làm cho hàng triệu lao động, góp phần quan trọng cho phát triển kinh tế – xã hội và bảo vệ chủ quyền, quyền chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc. Từ năm 2017 đến nay, các cấp, các ngành, Ban Chỉ đạo quốc gia về chống khai thác thuỷ sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU) đã có nhiều nỗ lực trong tổ chức thực hiện chính sách, pháp luật; xây dựng hệ thống theo dõi, kiểm soát, giám sát tàu cá, đẩy mạnh công tác quản lý nhà nước, giảm dần số vụ vi phạm.

Tuy nhiên, phát triển ngành thuỷ sản Việt Nam chưa bền vững, chưa gỡ được cảnh báo “Thẻ vàng” của Uỷ ban Châu Âu, chưa tuân thủ đầy đủ quy định chống khai thác thuỷ sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định. Việc triển khai hệ thống quản lý, giám sát toàn diện đội tàu; cập nhật cơ sở dữ liệu tàu cá quốc gia; truy xuất nguồn gốc thuỷ sản; xây dựng chuỗi sản xuất thuỷ sản liên kết giữa ngư dân, doanh nghiệp và chính quyền; xử lý vi phạm còn hạn chế.

Tại cuộc họp, các nội dung của Chỉ thị 32 cũng được các đại biểu nêu rõ và thảo luận các vướng mắc, hạn chế còn tồn tại và phương hướng thực hiện Chỉ thị một cách hiệu quả nhất.

Thị xã Cửa Lò là một trong 6 địa phương ven biển của tỉnh Nghệ An nên nghề đánh bắt, nuôi trồng thủy sản đóng góp vai trò quan trọng đối với không chỉ phát triển kinh tế của thị xã mà còn bảo đảm đời sống, an sinh xã hội của người dân, góp phần bảo đảm quốc phòng, an ninh. Trong những năm qua, Cửa Lò quan tâm và triển khai sát sao các hoạt động về phát triển bền vững kinh tế biển, trong đó có phát triển bền vững ngành thủy sản và công tác chống khai thác IUU. Thời gian tới, Cửa Lò tiếp tục triển khai quyết liệt các nhiệm vụ, giải pháp, nhất là Chỉ thị số 32-CT/TW ngày 10/4/2024 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Ðảng đối với công tác chống khai thác thủy sản bất hợp pháp, không báo cáo, không theo quy định và phát triển bền vững ngành thủy sản. Đó là tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền, hướng dẫn, tập huấn cho ngư dân khai thác đúng quy định gắn với thực hiện các chính sách chuyển đổi, hỗ trợ sinh kế cho ngư dân không còn tham gia hoạt động khai thác thủy sản bất hợp pháp hoặc tàu cá không còn đủ điều kiện theo quy định; bố trí đủ nguồn lực, khẩn trương hoàn thành việc khắc phục các bất cập, hạn chế trong công tác chống khai thác IUU; kiên quyết xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân vì lợi ích riêng cố tình thực hiện hành vi trái phép ảnh hưởng đến lợi ích quốc gia, hình ảnh của đất nước trên trường quốc tế. Ðồng thời, thị xã tiếp tục triển khai hiệu quả chiến lược phát triển bền vững ngành thuỷ sản.

Nguyễn Hương – Tạ Nhật