Cửa Lò tham dự hội nghị trực tuyến quán triệt Chương trình hành động số 02 của LĐLĐ tỉnh

Đăng ngày 02/11/2021

Chiều ngày 2/11, LĐLĐ tỉnh Nghệ An tổ chức hội nghị trực tuyến quán triệt Chương trình hành động số 02/CTr – LĐLĐ, ngày 18/10/2021 của LĐLĐ tỉnh Nghệ An. Chủ trì tại điểm cầu thị xã Cửa Lò có đồng chí Nguyễn Hữu Thanh – Chủ tịch LĐLĐ thị xã. Tham dự có đồng chí Chế Đình Sơn – Phó Ban dân vận Thị ủy cùng các đồng chí chuyên trách, Ủy viên BCH công đoàn thị xã.

Tại hội nghị, cán bộ chuyên trách của LĐLĐ tỉnh đã quán triệt, hướng dẫn  nội dung cơ bản của Kế hoạch số 58 – KH/TU, ngày 12/10/2021 của Tỉnh Nghệ An và chương trình số 02/CTr – LĐLĐ, ngày 18/10/2021 của LĐLĐ tỉnh Nghệ An; Triển khai kế hoạch phát triển đoàn viên, thành lập Công đoàn cơ sở đến năm 2023. Bên cạnh đó, hội nghị cũng triển khai kế hoạch cụ thể về công tác tuyên truyền giáo dục, công tác phát triển đoàn viên, công tác bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng cho người lao động, xây dựng quan hệ lao động hài hòa, tiến bộ.

Chương trình hành động là cơ sở để các cấp Công đoàn tỉnh Nghệ An xây dựng chương trình, kế hoạch thực hiện tại cấp mình, tạo sự thống nhất trong hành động, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và Nghị quyết số 02 – NQ/TW của Bộ chính trị trong hệ thống công đoàn cấp tỉnh./.

Đàm Hiền – Duy Quý