Cửa Lò phổ biến nội dung Luật xử lý vi phạm hành chính

Đăng ngày 02/11/2021

Sáng ngày 2/11, UBND thị xã Cửa Lò phối hợp với Sở tư pháp Nghệ An tổ chức hội nghị tập huấn về phổ biến quán triệt nội dung Luật xử lý vi phạm hành chính và các văn bản hướng dẫn thi hành.
Trong thời gian 01 ngày, gần 100 học viên đại diện cho các phòng, ban ngành thị xã, UBND các phường liên quan trực tiếp đến công tác xử lý vi phạm hành chính và Ban công tác mặt trận 39 khối trên toàn địa bàn thị xã đã được cán bộ Sở Tư pháp Nghệ An truyền đạt hướng dẫn một số nội dung liên quan đến Luật xử lý vi phạm hành chính sửa đổi năm 2020. Theo Luật 67/2020//QH14 về việc bổ sung, sửa đổi một số điều của Luật xử lý vi phạm hành chính, thì từ năm 2022, Quốc hội tăng mức phạt tiền tối đa 10 lĩnh vực, như: Giao thông đường bộ, phòng chống tệ nạn xã hội, cơ yếu, quản lý và bảo vệ biên giới quốc gia, Giáo dục, điện lực, bảo vệ quyền lợi và tiêu dùng, thủy lợi, báo chí và kinh doanh bất động sản… Luật có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/ 2022.
Thông qua lớp tập huấn nhằm trang bị cho các học viên làm công tác xử lý vi phạm hành chính những kiến thức cơ bản về pháp luật xử lý vi phạm hành chính. Đây cũng là dịp để các học viên trao đổi trực tiếp những vướng mắc, tình huống phát sinh trong thực tế để hướng dẫn cách giải quyết hợp lý khi triển khai Luật xử lý vi phạm hành chính. Qua đó, góp phần nâng cao hiệu quả công tác thi hành pháp luật xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn thị xã./.
Đàm Hiền – Duy Quý