Cửa Lò tập trung phát triển du lịch

Đăng ngày 19/08/2015

Ngay sau Đại hội đại biểu đảng bộ thị xã lần thứ V, nhiệm kỳ 2015 – 2020, phường Nghi Thu đã tập trung kiểm tra hoạt động du lịch dịch vụ của địa phương. Trong đó tập trung vào nội dung cam kết thực hiện 5 không của các ki ốt, nhà hàng, khách sạn với UBND phường và một số quy định trong hoạt động du lịch của thị xã. Mặt khác, phường còn chỉ đạo các doanh nghiệp, cá nhân làm du lịch nâng cao chất lượng các sản phẩm cũng như thái độ phục vụ đối với du khách. Đồng thời, đẩy mạnh thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi để chào mừng thành công đại hội đảng bộ thị xã lần thứ V và trước mắt là phấn đấu hoàn thành xuát sắc các chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2015. Ông Trần Thế Hoàn – Phó chủ tịch UBND phường Nghi Thu cho biết: “Đảng ủy, HĐND chỉ đạo UBND kiện toàn lại Ban chỉ đạo du lịch, huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc để rồi chỉ đạo, làm tốt công tác tuyên truyền thực hiện chủ trương 5 không ở khu vực lâm viên, bãi tắm; Thường xuyên kiểm tra, chấn chỉnh lại các nhà hàng ki ốt và tuyên truyền nhân dân không tham gia bán hàng rong làm mất đi mỹ quan đô thị”.

kiemtranhahang

kiemtranhahang1

Nhiệm kỳ mới 2015 – 2020, thị xã xác định kinh tế du lịch vẫn là mũi nhọn, nền tảng để tác động, thúc đẩy các ngành nghề khác phát triển.
Vì thế, Cửa Lò sẽ tiếp tục tranh thủ sự ủng hộ, đầu tư giúp đỡ của Trung ương, tỉnh và phát huy nội lực để xây mới, nâng cấp cơ sở hạ tầng, mở rộng không gian, thời gian du lịch biển; Ngoài dịch vụ nghỉ dưỡng, ăn uống, thăm quan các di tích lịch sử văn hóa, Cửa Lò còn ưu tiên phát triển dịch vụ thương mại, tài chính ngân hàng, giáo dục đào tạo, khám chữa bệnh. Chăm lo đào tạo nguồn nhân lực mang đặc trưng riêng của Cửa Lò; Rà soát, điều chỉnh quy hoạch tổng thể và các quy hoạch khác của thị xã đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030. Về vấn đề này, ông Doãn Tiến Dũng – Chủ tịch UBND Thị xã Cửa Lò nói: “Thị xã đang tập trung thực hiện đề án xây dựng du lịch Cửa Lò đến năm 2020, tầm nhìn 2030, trong đó chú ý đến việc huy động các nguồn lực để đầu tư. Thứ 2 nữa là kết nối các tỉnh khu vực Bắc Trung Bộ, nhất là các khu du lịch quốc gia để tranh thủ kinh nghiệm để kết nối lại, học tập lẫn nhau để mà tập trung xây dựng thương hiệu du lịch Cửa Lò”.

kiemtranhahang2Hiện tại, Cửa Lò đang cụ thể hóa các nội dung của nghị quyết đại hội đại biểu đảng bộ thị xã lần thứ V, nhiệm kỳ 2015 – 2020 và đẩy mạnh tuyên truyền, chỉ đạo các cấp ngành, địa phương thực hiện. Phấn đấu không xây dựng đô thị du lịch biển Cửa Lò sớm trở thành đô thị loại 2, tạo tiền đề xây dựng thành phố du lịch biển xanh – sạch – đẹp, giàu mạnh, văn minh./.
                                                                                                                                                                                                                                                              Hữu Lương – Tạ Nhật