BCH Quân sự TX Cửa Lò: Diễn tập chỉ huy – Tham mưu 1 bên 1 cấp trên bản đồ năm 2015.

Đăng ngày 19/08/2015

1capNội dung diễn tập được chia làm 3 giai đoạn: Giai đoạn 1, chuyển trạng thái chiến đấu thường xuyên lên cao, tham mưu chuyển địa phương vào trạng thái quốc phòng; Trong đó, phương án 1 chuyển trạng thái sẵn sàng chiến đấu thường xuyên lên cao, tham mưu chuyển địa phương vào trạng thái khẩn cấp về QP – AN. Phương án 2, Chuyển lực lượng vữ trang từ trạng thái SSCĐ từ cao lên toàn bộ, tham mưu chuyển địa phương vào trạng thái thời chiến. Giai đoạn 2, công tác chuẩn bị phòng tránh, đánh trả địch tiến công hỏa lực; Chuẩn bị đánh địch đổ bộ đường biển, tiến công đường bộ, đổ bộ đường không. Giai đoạn 3, thực hành tác chiến phòng thủ. Kết quả, cuộc diễn tập đạt được mục tiêu yêu cầu đề ra, đảm bảo an toàn.

1cap1Đây là một nội dung quan trọng được tiến hành thường xuyên hàng năm, nhằm không ngừng nâng cao trình độ, năng lực của đội ngũ cán bộ BCH quân sự TX trong việc tham mưu, giúp cấp ủy, chính quyền địa phương trong hoạt động tác chiến phòng thủ./.
                                                                                                                                                                 Đàm Hiền – Thanh Bình