UBND thị xã Cửa Lò ban hành kế hoạch tổng kết 5 năm thực hiện 3 đề án về công tác phụ nữ

Đăng ngày 19/08/2015

Theo đó, Ủy ban nhân dân các phường phối hợp với Hội liên hiệp phụ nữ cùng cấp xây dựng báo cáo đánh giá 5 năm thực hiện đề án; Các ban, ngành, đoàn thể là thành viên Ban chỉ đạo cấp thị xã tiến hành báo cáo kết quả hoạt động của đơn vị mình gửi về Thường trực Ban chỉ đạo thị xã trước ngày 20/8/2015; Đài truyền thanh-truyền hình tổ chức đưa tin, phản ánh các kết quả của việc thực hiện 3 đề án nói trên để tuyên truyền, động viên chị em phụ nữ tiếp trục thi đua dành được nhiều kết quả tích cực trên các lĩnh vực KT-XH

Mục đích của việc tổ chức hội nghị tổng kết nói trên là nhằm đánh giá đúng thực trạng về những kết quả đạt được, những tồn tại, vướng mắc sau 5 năm triển khai thực hiện 3 Đề án trên địa bàn Thị xã, rút ra những bài học kinh nghiệm, những mô hình tiêu biểu trong thời gian qua; Vai trò chỉ đạo, phối hợp của Ban chỉ đạo trong việc triển khai thực hiện 3 Đề án

Dự kiến, hội nghị tổng kết 5 năm thực hiện các quyết định của Thủ tướng Chỉnh phủ phê duyệt 3 đề án “ Hỗ trợ phụ nữ học nghề, tạo việc làm”; “ Tuyên truyền, giáo dục phẩm chất, đạo đức phụ nữ VIệt Nam thời kỳ đẩy mạnh CNH, HĐH đất nước” ; “ Giáo dục 5 triệu bà mẹ nuôi, dạy con tốt” sẻ được tổ chức trước ngày 25/8/2015

                                                                   Khắc Giang