Cửa Lò tập huấn xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư

Đăng ngày 20/04/2018

Sáng ngày 20/4, UBND thị xã Cửa Lò tổ chức hội nghị tập huấn thu thập dữ liệu thông tin Quốc gia về dân cư.

hn

Cơ sở dữ liệu Quốc gia về dân cư là một thành phần trong hệ thống các dữ liệu lớn của Quốc gia, quản lý một loại tài nguyên Quốc gia, đó là thông tin về con người.

hn1

hn2

Do đó, yêu cầu cấp thiết hiện nay là phải xây dựng dữ liệu Quốc gia về dân cư. Để triển khai có hiệu quả, trong thời gian 1 buổi, 300 học viên trên địa bàn thị xã Cửa Lò, gồm: Lãnh đạo các phòng, ban ngành, đoàn thể, lực lượng vũ trang, lực lượng công an; Chủ tịch UBND, cán bộ tư pháp 7 phường đã được nghe tổng quan dự án cơ sở dữ liệu Quốc gia về dân cư và số định danh cá nhân; Hướng dẫn thu thập thông tin dân cư vào cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư; Cách ghi chép phiếu thu thập thông tin dân cư và phục lục, danh mục có liên quan đến công tác quản lý dân cư.

hn6

hn5

Các nội dung trong đợt tập huấn lần này rất sát với thực tế. Cho nên, ngay khi kết thúc phần nội dung, hội nghị đã dành thời gian để thảo luận, giải đáp những khó khăn, vướng mắc tại cơ sở, nhằm thực hiện tốt Chỉ thị 07  và đề án số 896 về tổng thể đơn giản hóa thủ tục hành chính, giấy tờ công dân và các cơ sở dữ liệu liên quan đến quản lý dân cư giai đoàn 2013 – 2020./.

Đàm Hiền